ATÂ, Yenişehirli Seyyid

(d. ?/? - ö. 1230/1230)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yenişehir’de doğdu. Asıl adı Seyyid olup Yenişehirli Seyyid Atâ diye tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra kâtiplik yaptı. Kaynaklardaki bilgiler bunlarla sınırlıdır. Devrin bazı mecmualarında şiirlerine rastlanmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ytyç). Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 

İpekten, Haluk, M. İsen vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) . Şefkat, Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219127/h/metinsb.pdf [erişim tarihi: 16.04.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Silahdarzâde Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî. Nn. 795. vr. 49.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 05.05.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem’-i cemâle yanmaga pervâne olmuşuz

Hüsn-âşinâ-yı şöhret-i cânâne olmuşuz

Saht-ı emelde hâsılımızdır şikestelik

Bu çerh-i âsyâb-ı gama dâne olmuşuz

Hâtır aceb mi olsa perîşân-ı rûzgâr

Biz turra pîç-i pür-girih-i şâne olmuşuz

Ta’bîr iderse çeşm-i suhan-gû ider yine

Yâd-ı lebinle hâbda mestâne olmuşuz

Mest-i siyâh-ı dildir Atâ her hurûfumuz

Zîrâ hurûş-ı ma’niye humhâne olmuşuz

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. İstanbul. 2: 540.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Doğum YeriGörüntüle
2Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Doğum YeriGörüntüle
4Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Doğum YılıGörüntüle
5Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Doğum YılıGörüntüle
7Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Ölüm YılıGörüntüle
8Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946MeslekGörüntüle
11Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913MeslekGörüntüle
13Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Madde AdıGörüntüle
17Seyyid İbrahim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Madde AdıGörüntüle