ATÂ, Yenişehirli Seyyid

(d. ?/? - ö. 1230/1230)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yenişehir’de doğdu. Asıl adı Seyyid olup Yenişehirli Seyyid Atâ diye tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra kâtiplik yaptı. Kaynaklardaki bilgiler bunlarla sınırlıdır. Devrin bazı mecmualarında şiirlerine rastlanmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 

İpekten, Haluk, M. İsen vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) . Şefkat, Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219127/h/metinsb.pdf [erişim tarihi: 16.04.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Silahdarzâde Tezkiresi. Millet Kütüphanesi AE Nr. 795. vr. 49.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 05.05.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem’-i cemâle yanmaga pervâne olmuşuz

Hüsn-âşinâ-yı şöhret-i cânâne olmuşuz

 

Saht-ı emelde hâsılımızdır şikestelik

Bu çerh-i âsyâb-ı gama dâne olmuşuz

 

Hâtır aceb mi olsa perîşân-ı rûzgâr

Biz turra pîç-i pür-girih-i şâne olmuşuz

 

Ta’bîr iderse çeşm-i suhan-gû ider yine

Yâd-ı lebinle hâbda mestâne olmuşuz

 

Mest-i siyâh-ı dildir Atâ her hurûfumuz

Zîrâ hurûş-ı ma’niye humhâne olmuşuz

(Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C.2. İstanbul. 540.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
2HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Doğum YeriGörüntüle
3NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693Doğum YeriGörüntüle
4SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
5HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
6NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693Doğum YılıGörüntüle
7SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
8HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
9NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693Ölüm YılıGörüntüle
10SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553MeslekGörüntüle
11HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936MeslekGörüntüle
12NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693MeslekGörüntüle
13SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
17HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Madde AdıGörüntüle
18NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693Madde AdıGörüntüle