ATFÎ, Ahmed Atfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Atfî’nin hayatı hakkında sadece İsmail Belîğ’in, Nuhbetü’l-Âsâr’ında bilgi bulunmaktadır. Burada Atfî’nin Bosnalı olduğu ve asıl adının Ahmed olduğu kayıtlıdır (Abdulkadiroğlu 1999: 280). Belîğ’in verdiği bu bilgiden hareketle Atfî’nin Nuhbetü’l-Âsâr’ın yazıldığı tarih olan 1139/1727 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Ahmed Atfî Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli şiir mecmualarında şaire ait bazı şiirlere rastlanmaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 280-81.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 688.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey dâg-ı aşkı sîneye pinhân koyup giden

Kânûn-ı dilde âteş-i hırmân koyup giden

Ey girye-senc-i nâle-i fürkat iden beni

Ey hem-nişîn-i külbe-i ahzân koyup giden

Ölsem de derd-i hecr ile olmaz devâ-resim

Bu tengnâ-yı mihnete şâyân koyup giden

Bir reh-neverd-i cevr ü cefâ-pîşedür beni

Sahrâ-yı gamda hemdem-i hicrân koyup giden

Kılmaz mı dest-i lutf ile ma’mûr aceb yine

Bu hâne-i derûnumı vîrân koyup giden

Hayfâ ki la’l-i nâbını bir kerre sunmadı

Ser-şâr-ı câm-ı aşk ile hayrân koyup giden

Bir nev-hırâm-ı arsa-i nahvet-perestdir

Atfî-i zârı bî-ser ü sâmân koyup giden

(Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul. 561.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜLFETÎ, Mehmed Halifed. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
2SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
3HABÎBÎ (HASÎBÎ), Habîb Deded. ? - ö. 1643-44Doğum YeriGörüntüle
4ÜLFETÎ, Mehmed Halifed. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
5SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
6HABÎBÎ (HASÎBÎ), Habîb Deded. ? - ö. 1643-44Doğum YılıGörüntüle
7ÜLFETÎ, Mehmed Halifed. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
8SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
9HABÎBÎ (HASÎBÎ), Habîb Deded. ? - ö. 1643-44Ölüm YılıGörüntüle
10ÜLFETÎ, Mehmed Halifed. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HABÎBÎ (HASÎBÎ), Habîb Deded. ? - ö. 1643-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÜLFETÎ, Mehmed Halifed. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
14SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
15HABÎBÎ (HASÎBÎ), Habîb Deded. ? - ö. 1643-44Madde AdıGörüntüle