AVNÎ, Hâbilzâde Ömer Avnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1678-81/1089-1091)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Habilzâde Ömer Efendi bin Kadı Habil Efendi'dir. Habilzâde lâkabıyla tanındı. Bursalı olup Eyüp Medresesi müderrisliği ve Medine kadılığı yaptı. Ulemâdan Tavil Ali Efendi'den kıraat dersi aldı ve mülazım oldu. Kırk akça medreseden azledildikten sonra Cemaziyelahir 1061/ Mayıs-Haziran 1651'de Mahmud Efendi yerine Çatalca'da Ali Paşa Medresesi müderrisi oldu. Şakâyık Zeyli ve Güldeste'de aldığı görevler ayrıntılı olarak kaydedilmiştir. (Özcan 1989: 471-472; Abdulkadiroğlu 1988: 361). Vefatı hakkında iki farklı tarih sözkonusudur: Vekâyiü'l-Fudalâ ve Tuhfe-i Nâilî'de ölümü için 1091/1680-81 yılı verilmişken; Güldeste-i Riyâz-ı İrfân'da bu tarih, 1089/1678-79'dur.

Şiir mecmuası olduğu bilgisi, sadece Seyrekzâde Mehmed Âsım’ın Zeyl-i Zübdetül-Eş'ârı’nda yer almaktadır. Avnî'nin şiir örneği olarak elimizde sadece bir beyti vardır. (Coşkun 1985:114).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Beliğ İsmail. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhi Vekayiü'l-Fudalâ, Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Ne denli olsa da nevmîd ehl-i ışk yine

Nigâh-ı hasret ile intizârı bâkîdür

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.114)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
4Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
7Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
10Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
12MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
13Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle
18MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle