AVNÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1664-65/1075)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd’dur. Sicill-i Osmanî’de adı Mehmed olarak yazılmıştır. Filibe’de doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir. Kadılık yaptı. 1075/1664-65 yılında öldü.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. 2. bs. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

İpekten, Haluk, İsen, Mustafa, Toparlı, Recep, Okçu, Naci, Karabey, Turgut, (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhatasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 22.10.2013

Eserlerinden Örnekler

Ebr-i zülfin gün yüzinden ber-taraf kılmış o mâh

Şübhe kalmadı bu gün bildüm hevâ nevrûzdur

Olma ‘Avnî atlas-ı çarhun sakın âvâresi

Hil‘at-ı eltâf-ı şâhı kıl recâ nevrûzdur (Abdulkadiroğlu 2009: 284)

***

Olmazdı felek mihnet ile başuma zindân

Habs itmese dil Yûsuf’ın ol çâh-ı zenâh-dân

Çak böyle güzel gösteren âyînede ‘aksün

Hüsn-i nazarundur senün ey gözleri fettân

Gûyâ meh-i nev geldi Hamel burcına ‘Avnî

Hançerle o şeh eyledi kebş-i dil-i kurbân (Abdulkadiroğlu 2009: 284)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
2SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Doğum YeriGörüntüle
3NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
5SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Doğum YılıGörüntüle
6NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
8SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Ölüm YılıGörüntüle
9NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
11SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717MeslekGörüntüle
12NÂLİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDÛMÎ, Alid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle
17SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Madde AdıGörüntüle
18NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle