AVNÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1075/1664-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd’dur. Sicill-i Osmanî’de adı Mehmed olarak yazılmıştır. Filibe’de doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir. Kadılık yaptı. 1075/1664-65 yılında öldü.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

İpekten, Haluk, İsen, Mustafa, Toparlı, Recep, Okçu, Naci, Karabey, Turgut, (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ebr-i zülfin gün yüzinden ber-taraf kılmış o mâh

Şübhe kalmadı bu gün bildüm hevâ nevrûzdur

Olma ‘Avnî atlas-ı çarhun sakın âvâresi

Hil‘at-ı eltâf-ı şâhı kıl recâ nevrûzdur

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. 2. bs. Ankara: AKM Yay. 284.)

***

Olmazdı felek mihnet ile başuma zindân

Habs itmese dil Yûsuf’ın ol çâh-ı zenâh-dân

Çak böyle güzel gösteren âyînede ‘aksün

Hüsn-i nazarundur senün ey gözleri fettân

Gûyâ meh-i nev geldi Hamel burcına ‘Avnî

Hançerle o şeh eyledi kebş-i dil-i kurbân 

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 284.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YeriGörüntüle
2FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
8FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
11FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
17FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle