AYÂNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Bursalı’dır. Kaynaklarda Bursalı Ayânî Çelebi adıyla kayıtlıdır. Kınalızade Hasan Çelebi, tezkiresini kaleme aldığı sırada (1585) Ayânî’nin henüz medrese tahsilini tamamlamadığı bildirmiştir. Bu bilgi göz önünde bulundurulunda şairin 1565-70’li yıllarda doğmuş olabilir. Tuhfe-i Nâilî’de Sultan I. Ahmed dönemi (1603-17) şairlerinden olduğu belirtilmişir. Şairin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Vefat yeri ve tarihi de bilinmemektedir. Ayrıca Ayânî’nin edebî şahsiyeti ve eserlerine dair de elde mevcut bir bilgi yoktur. Kütüphane kayıtları ve mecmualarda yapılan taramalarda “Ayânî” mahlaslı şairlere ait şiirlere rastlanmıştır. Söz konusu şiirler Ayânî mahlaslı diğer şairlere de (Konyalı Ayânî, Manastırlı Ayânî, Ayânî Mehmed, Ayânî Muzaffer) ait olabileceğinden Bursalı Ayânî Çelebi’nin şiirlerini tespit etmek güçtür. Günümüze Kınalızade Hasan Çelebi’nin kaydettiği üç beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. C. II.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.) Türk Şairleri. C. III. 1357.

Kurnaz, Cemal-M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. C. II. 3030.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2013). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. [1.1.2013] 124.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsü’l-A‘lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası. C. 5. 3228.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 15.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil mi kaldı ey perî âşüfte-hâlün olmaya

Yâ gam-ı zülfünle her dem pây-mâlün olmaya

Gâh la’lün ‘arz idersin gâh ruhsârun dile

Dem mi var bir vech ile ‘uşşâka âlün olmaya

Beyt

Sende hatm oldı güzellik dir idüm dünyâda

Mushaf-ı rûyını ‘arz eylese Hâfız-zâde

Kutluk, İbrahim, (hzl.), (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Ankara: TTK Yay., s. 709-10.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
2DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Doğum YılıGörüntüle
5DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Ölüm YılıGörüntüle
8DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78MeslekGörüntüle
11DU’ÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994MeslekGörüntüle
13ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF, Beytülmâlemînizâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Madde AdıGörüntüle
17DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Arpad, Burhand. 19 Mayıs 1910 - ö. 3 Aralık 1994Madde AdıGörüntüle