AYŞÎ, Ayşî Çelebi

(d. ?/? - ö. 984/1576/77)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kazvinlidir. Acem asıllı şeyhlerden birinin oğludur. Osmanlı topraklarına gelip Divân-ı Hümâyûn kâtibi olarak görev yaptı. 984/1576 yılında vefat etti (Sungurhan 2009: 124,125).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 11.03.2014].

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Doğum YeriGörüntüle
3KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Doğum YılıGörüntüle
6KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
9KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016MeslekGörüntüle
11MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561MeslekGörüntüle
12KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MESİHULLAH RIZAÎd. 1939 - ö. 26.07.2016Madde AdıGörüntüle
17MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle
18KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle