AZÎZ, Abdulazîz Erzurumîzâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
şivan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Abdulaziz olup Erzurumludur. Erzurûmîzâde olarak anıldı. Doğum tarihi belli değildir. Babası Mevlevi âlimlerindendir. Azîz, babasının etkisiyle çocukluğundan itibaren iyi bir medrese eğitimi aldı. Müderrislik yaptı. Daha sonra İstanbul Kısmet-i Askeriye Mahkemesi’nde kâtip oldu. Kâtiplik görevi sırasında Süleymaniye Darüşşifa’sına alaka gösterdi ve personeli ve hastaları ile yakın ilişkiler kurdu. Bundan sonra da akli dengesinde bozukluklar baş gösterdi. “Men cenne sâ’aten lem yefuk ebedâ" (Bir saat deliren sonsuza dek ayılmaz) (İnce 2005: 506) kaidesiyle işlerini de aksatmaya başlayınca kâtiplik görevinden uzaklaştırıldı. Başına gelen bu felâketten sonra İstanbul’u terk etti. Nereye gittiğine dair hiçbir kayıt yoktur.

Salim, Aziz’i perişan duygulu şair olarak nitelendirir (İnce 2005:506). Onun yaşamındaki perişan tavırlar, dağınıklık şiirlerine de aksetmiştir. 
 

Kaynakça

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî,Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. (Tıpkıbasım). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Mir’âta baksa her kaçan ol şûh-ı Mevlevî
Aks-i izâr-ı pâkine eyler mukâbele

Kerrât ile ayağına düşdüm yüzüm sürüp
Bir kerre almadın yine gönlüm şehâ ele

Sanman ki zâhir oldu izârında hatt-ı nev
İhzâr-ı hüsne geldi kazâdan mürâsele

Ve lehu
Ağyâr-ı dîv-i sîreti uğratma yanına
Ey pâdişâh-ı işve ki düşmez bu şânına

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 506.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Doğum YeriGörüntüle
2TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Doğum YılıGörüntüle
5TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Ölüm YılıGörüntüle
8TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989MeslekGörüntüle
11TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Madde AdıGörüntüle
17TANER ÖZTÜRKOĞLU, Temel Öztürkoğlud. 20.03.1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle