AZİZ, Geredeli Şeyh Halil Halvetî

(d. 1785/1200 - ö. 1843/1259)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Geredeli Aziz lakabıyla tasavvuf tarihine geçmiş olan Şeyh Halîl Efendi M. 1785 (H. 1200) yılında Gerede’de dünyaya gelmiştir. Balcılar (Ali Fakih)köyünden Emir Oğullarından Abdullah’ın oğlu olduğu bilinmektedir. İlk tahsilini köyündeki mektepte ikmal etmiştir. Tahsiline devam ederek Tarikat-ı Nakşiyye’ye intisab etmiştir (Ünlü 2000: 136). Şeyh Halil Efendi, devrin uleması olan Piri Sani Çerkeşli Mustafa Hazretlerinden ilim ve feyiz almıştır. Hocasından icazet alan Halveti tarikatının Haliliye kolunu tesis etmiştir. Bu arada birkaç defa Hicaz’a gitmiştir. Şeyhin yeterli medrese eğitimi aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda şakacı bir mizaha da sahip olduğu, sarışın ve kıvırcık sakalı olduğu söylenmektedir. Bütün Halveti tarikatı mensupları, gerek Gerede’den gerekse civar kasaba ve köylerden gelerek, ilim, irşat ve feyzlerini Şeyh Halil Efendi’den almışlardır (Alparslan 2010: 105-106). Çok kâmil bir insan olan Şeyh Halil Efendi, saraya davet edilen şeyhler arasında idi. Şöhretini duyan Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud, kendisini İstanbul’a davet etmiş, kendisi de bu davete icabet etmiştir. Şeyh Halil Efendi, bu gün Seviller Mahallesi Aşağı Tekke Camii’nin bulunduğu yerdeki dergâhında ömrünün 36 yılını irşat vazifesini yerine getirerek tamamlamıştır. Şeyh Hacı Halil Efendi, M. 1843 (H. 1259) yılında yaşamını yitirmiştir (Ünlü 2000: 134)

Kaynakça

Alparslan, Cevat (2010). Bolu'dan Yetişen Seçkin İnsanlar. Bolu: Bolu Araştırmaları Merkezi Yay.

Ünlü, Ali Rıza (2000). Tarih Boyunca Gerede. İstanbul: Mir Matbaacılık.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: METİN İPEK
Yayın Tarihi: 22.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2İSA MAHVÎ, Sukûkîzâde, Şeyh İsa Mahvî Efendid. 1637/38 - ö. 21 Eylül 1715Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AŞKÎ, Mustafad. 1785-1789 - ö. 1871-1877Doğum YılıGörüntüle
5PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7MÂHİRd. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
8SÂRİM, Mustafa Sârim Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
9Arabzâde/Sa'dî, Sa'dullah Sa'dî Efendid. 1767 - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
10HAVÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AZBÎ BABAd. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞUHUDÎ, Şeyh Şuhudî Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
14ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle
15FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle