AZİZ, Geredeli Şeyh Halil Halvetî

(d. 1785/1200 - ö. 1843/1259)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Geredeli Aziz lakabıyla tasavvuf tarihine geçmiş olan Şeyh Halîl Efendi M. 1785 (H. 1200) yılında Gerede’de dünyaya gelmiştir. Balcılar (Ali Fakih)köyünden Emir Oğullarından Abdullah’ın oğlu olduğu bilinmektedir. İlk tahsilini köyündeki mektepte ikmal etmiştir. Tahsiline devam ederek Tarikat-ı Nakşiyye’ye intisab etmiştir (Ünlü 2000: 136). Şeyh Halil Efendi, devrin uleması olan Piri Sani Çerkeşli Mustafa Hazretlerinden ilim ve feyiz almıştır. Hocasından icazet alan Halveti tarikatının Haliliye kolunu tesis etmiştir. Bu arada birkaç defa Hicaz’a gitmiştir. Şeyhin yeterli medrese eğitimi aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda şakacı bir mizaha da sahip olduğu, sarışın ve kıvırcık sakalı olduğu söylenmektedir. Bütün Halveti tarikatı mensupları, gerek Gerede’den gerekse civar kasaba ve köylerden gelerek, ilim, irşat ve feyzlerini Şeyh Halil Efendi’den almışlardır (Alparslan 2010: 105-106). Çok kâmil bir insan olan Şeyh Halil Efendi, saraya davet edilen şeyhler arasında idi. Şöhretini duyan Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud, kendisini İstanbul’a davet etmiş, kendisi de bu davete icabet etmiştir. Şeyh Halil Efendi, bu gün Seviller Mahallesi Aşağı Tekke Camii’nin bulunduğu yerdeki dergâhında ömrünün 36 yılını irşat vazifesini yerine getirerek tamamlamıştır. Şeyh Hacı Halil Efendi, M. 1843 (H. 1259) yılında yaşamını yitirmiştir (Ünlü 2000: 134)

Kaynakça

Alparslan, Cevat (2010). Bolu'dan Yetişen Seçkin İnsanlar. Bolu: Bolu Araştırmaları Merkezi Yay.

Ünlü, Ali Rıza (2000). Tarih Boyunca Gerede. İstanbul: Mir Matbaacılık.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: METİN İPEK
Yayın Tarihi: 22.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSA MAHVÎ, Sukûkîzâde, Şeyh İsa Mahvî Efendid. 1637/38 - ö. 21 Eylül 1715Doğum YeriGörüntüle
3İSHÂK BİN MURÂDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SA'DÎ, Sâlih Efendid. 1785-1786 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
5PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜSSELÂM EFENDİ, Seyyid Abdüsselâm Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
9MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
10İBRAHİM BABAd. ? - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NEDRETd. ? - ö. 1803?Madde AdıGörüntüle
14BEHCET BEY, Mîr-i Alem-zâde, Enderunlud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15ÂZERÎ, İbrahim Bursalıd. ? - ö. 1707-08Madde AdıGörüntüle