AZÎZ, Kilârî Azîz Efendi

(d. ?/? - ö. 1140/1727-28)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Aziz’dir. Saray kilercisi oldu. Bu yüzden Kilârî Azîz Efendi olarak tanındı. Sultan IV. Mehmet devrinde (1648-1687) Darbhane emini olan Bekir Efendi’nin oğludur. Enderun'da yetişti. 1140/1727-28 yılında vefat etti.

Mehmed Tâhir (2000: 315), mürettep olmayan bir Dîvân'ı olduğunu söyler. Eldeki şiirleri Tayyârzâde'deki örneklerle sınırlıdır (Arslan 2010: 374).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 374.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 315-316.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 669.

Özcan, Abdülkadir (2003). “Mehmed IV”. İslam Ansiklopedisi. C.28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 414-418.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Aziz (İstanbullu)”. C. 1.İstanbul: Dergâh Yay. 267. 

Yılmaz, H. (2002). “Aziz”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sipihre nâvek-i âh-ı dil-i sûzânımız çıkdı

Çekince sîneye tîg-ı nigârı cânımız çıkdı


Ve lehû

Serv ü çemen ü bülbül ü bîd bâd ile sünbül

Pervâne vü şem‘ lâle-i dâg-ı dil ile gül

 

Olmasa idi bunlar ‘aceb neyle tolardı

Mecmû‘ası şâ‘irlerin ey nagme-i bülbül


Ve lehû

Ârâm idemem yâre nigâh eylemedikçe

Hayretle bakup rûyına âh eylemedikçe

 

Bir yerde karâr eyleyemez cân-ı azîzim

Kûyında anın cây-ı penâh eylemedikçe

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 374.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YeriGörüntüle
2Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Doğum YeriGörüntüle
3Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
4REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YılıGörüntüle
5Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Doğum YılıGörüntüle
6Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976Doğum YılıGörüntüle
7REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Ölüm YılıGörüntüle
8Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Ölüm YılıGörüntüle
9Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976Ölüm YılıGörüntüle
10REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719MeslekGörüntüle
11Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952MeslekGörüntüle
12Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976MeslekGörüntüle
13REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Madde AdıGörüntüle
17Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Madde AdıGörüntüle
18Barbaros Baykarad. 1933 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle