AZÎZ, Mehmed Azîz

(d. 1848/1264 - ö. 1916/1332)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Azîz'dir. Hicaz eski valilerinden Yozgatlı Vecihî Paşa'nın oğludur. Ağustos 1264/1848'de İstanbul'da doğdu. Hususi hocalardan Arapça, Farsça ve dinî ilimleri tahsil etti. 1280/1864'te babası ile Hicaz'a gitti ve valilik yazı işleri müdür vekili oldu. 1283/1867'de babasının ölümü üzerine yurda döndü. Meclis-i Vâla Kavânin Dairesi kalemine girdi. Şûrâ-yı Devlet teşkilinde evvela mülazımlığa, daha sonra yardımcılığa ve üyeliğe yükseldi. İntihâb-ı Memûrîn ve Tesrî-i Muamelât Ko­misyonlarında azalık yaptı. Tahkikat için Trabzon'a ve dep­remde zarar görenlere yardım için Balıkesir'e gönderildi. Sırasıyla Ûlâ Sınıf-ı Evveli rütbesi, Birinci Rütbe Mecidî, ikinci rütbe nişanları ve altın liyakat madalyası verildi. 1327/16 Ocak 1910'da emekliye ayrıldı. Uzun süre felçli yaşadı. 1334/25 Haziran 1916'da vefat etti ve Rumeli Hisarı kabristanına defne­dildi (Abdulkadiroğlu, Özkan: 1994: 50-51; Cunbur 1999: 26).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim-Feridun Hakan Özkan. (1994). Yozgat Meşhurları. Ankara: Kariyer Matbaacılık.

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Getir piyâleyi rindâne ülfet eyleyelim

Seninle nûş-ı şarâb-ı mahabbet eyleyelim

Bahârdır gidelim sâkiyâ çemenzâra

Sefâ-yı bâl ile bir hoşça sohbet eyleyelim

Getir getir demidir bâde-i ferah-bahşı

Bu vakt-i fursatı add-i ganîmet eyleyelim

Varup o gonce-femin andelîbe gülşende

Gam-ı firâkını bir bir hikâyet eyleyelim

Gumûm-ı gurbeti terkin zamânı kıldı hulûl

Vatan diyârına artık azîmet eyleyelim

Kazâ huzûruna yarın iriştirirse bizi

Hadeng-i gamzelerinden şikâyet eyleyelim

O bî-vefâyı bilirken vefâ nedir bilmez

Nasıl rakîbimize atf-ı töhmet eyleyelim

Kenâr-ı vasla çeküp yâr-ı işve-perdâzı

Cihânda biz de Azîzâ rekâbet eyleyelim

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay. 26.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Veli Kanıkd. 13 Nisan 1914 - ö. 14 Kasım 1950Doğum YeriGörüntüle
3Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6İSYANÎ, İsmail Elçioğlud. 1848 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
7HATİCE MİHRAP, Fatmad. 1899 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Ölüm YılıGörüntüle
10TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.MeslekGörüntüle
11EMÎN PAŞA, Seyyid Mehmed Emîn Paşa, Ebu'l-Kemâld. 1837 - ö. 1908MeslekGörüntüle
12SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883MeslekGörüntüle
13SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂHİB, Mehmed Rûşen Sâhib Efendid. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSÎ, Müftîzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
17ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
18HASÎB-İ ÜSKÜDÂRÎd. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle