AZÎZ, Mehmed Azîz

(d. 1848/1264 - ö. 1916/1332)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Azîz'dir. Hicaz eski valilerinden Yozgatlı Vecihî Paşa'nın oğludur. Ağustos 1264/1848'de İstanbul'da doğdu. Hususi hocalardan Arapça, Farsça ve dinî ilimleri tahsil etti. 1280/1864'te babası ile Hicaz'a gitti ve valilik yazı işleri müdür vekili oldu. 1283/1867'de babasının ölümü üzerine yurda döndü. Meclis-i Vâla Kavânin Dairesi kalemine girdi. Şûrâ-yı Devlet teşkilinde evvela mülazımlığa, daha sonra yardımcılığa ve üyeliğe yükseldi. İntihâb-ı Memûrîn ve Tesrî-i Muamelât Ko­misyonlarında azalık yaptı. Tahkikat için Trabzon'a ve dep­remde zarar görenlere yardım için Balıkesir'e gönderildi. Sırasıyla Ûlâ Sınıf-ı Evveli rütbesi, Birinci Rütbe Mecidî, ikinci rütbe nişanları ve altın liyakat madalyası verildi. 1327/16 Ocak 1910'da emekliye ayrıldı. Uzun süre felçli yaşadı. 1334/25 Haziran 1916'da vefat etti ve Rumeli Hisarı kabristanına defne­dildi (Abdulkadiroğlu, Özkan: 1994: 50-51; Cunbur 1999: 26).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim-Feridun Hakan Özkan. (1994). Yozgat Meşhurları. Ankara: Kariyer Matbaacılık.

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Getir piyâleyi rindâne ülfet eyleyelim

Seninle nûş-ı şarâb-ı mahabbet eyleyelim

Bahârdır gidelim sâkiyâ çemenzâra

Sefâ-yı bâl ile bir hoşça sohbet eyleyelim

Getir getir demidir bâde-i ferah-bahşı

Bu vakt-i fursatı add-i ganîmet eyleyelim

Varup o gonce-femin andelîbe gülşende

Gam-ı firâkını bir bir hikâyet eyleyelim

Gumûm-ı gurbeti terkin zamânı kıldı hulûl

Vatan diyârına artık azîmet eyleyelim

Kazâ huzûruna yarın iriştirirse bizi

Hadeng-i gamzelerinden şikâyet eyleyelim

O bî-vefâyı bilirken vefâ nedir bilmez

Nasıl rakîbimize atf-ı töhmet eyleyelim

Kenâr-ı vasla çeküp yâr-ı işve-perdâzı

Cihânda biz de Azîzâ rekâbet eyleyelim

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay. 26.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Merhabâzade Ahmed Efendid. ? - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA ÇAVUŞd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Rıza Seyfid. 1880 - ö. 14 Temmuz 1958Doğum YeriGörüntüle
4NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5İSYANÎ, İsmail Elçioğlud. 1848 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
6REMZİ, Arapgirli Remzi, Mehmed Mevlütd. 1848 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7KÂMİLÎ/HASAN, Hasand. 1841 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8BANU, Cevriye Banu Hanımd. 1864 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9MERKEZ-ZÂDE ŞÜKRÜd. 1853 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10Bolayır, Ali Ekremd. 02 Ağustos 1867 - ö. 27 Ağustos 1937MeslekGörüntüle
11NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
12Süleyman Vehbid. 1864 - ö. 12 Eylül 1921MeslekGörüntüle
13HÂKÎ, Mehmed Efendid. 1758-59 - ö. 1831-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ'İZ, Mahmûd Paşad. 1824 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂDİRÎ, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Madde AdıGörüntüle
17MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
18FÂZIL, Hâmidzâde/Câmidîzâde Mehmed Fâzıld. 1835 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle