AZÎZ, Mehmed Azîz

(d. 1264/1848 - ö. 1332/1916)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Azîz'dir. Hicaz eski valilerinden Yozgatlı Vecihî Paşa'nın oğludur. Ağustos 1264/1848'de İstanbul'da doğdu. Hususi hocalardan Arapça, Farsça ve dinî ilimleri tahsil etti. 1280/1864'te babası ile Hicaz'a gitti ve valilik yazı işleri müdür vekili oldu. 1283/1867'de babasının ölümü üzerine yurda döndü. Meclis-i Vâla Kavânin Dairesi kalemine girdi. Şûrâ-yı Devlet teşkilinde evvela mülazımlığa, daha sonra yardımcılığa ve üyeliğe yükseldi. İntihâb-ı Memûrîn ve Tesrî-i Muamelât Ko­misyonlarında azalık yaptı. Tahkikat için Trabzon'a ve dep­remde zarar görenlere yardım için Balıkesir'e gönderildi. Sırasıyla Ûlâ Sınıf-ı Evveli rütbesi, Birinci Rütbe Mecidî, ikinci rütbe nişanları ve altın liyakat madalyası verildi. 1327/16 Ocak 1910'da emekliye ayrıldı. Uzun süre felçli yaşadı. 1334/25 Haziran 1916'da vefat etti ve Rumeli Hisarı kabristanına defne­dildi (Abdulkadiroğlu, Özkan: 1994: 50-51; Cunbur 1999: 26).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim ve Feridun Hakan Özkan. (1994). Yozgat Meşhurları. Ankara: Kariyer Matbaacılık.

Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Getir piyâleyi rindâne ülfet eyleyelim

Seninle nûş-ı şarâb-ı mahabbet eyleyelim

Bahârdır gidelim sâkiyâ çemenzâra

Sefâ-yı bâl ile bir hoşça sohbet eyleyelim

Getir getir demidir bâde-i ferah-bahşı

Bu vakt-i fursatı add-i ganîmet eyleyelim

Varup o gonce-femin andelîbe gülşende

Gam-ı firâkını bir bir hikâyet eyleyelim

Gumûm-ı gurbeti terkin zamânı kıldı hulûl

Vatan diyârına artık azîmet eyleyelim

Kazâ huzûruna yarın iriştirirse bizi

Hadeng-i gamzelerinden şikâyet eyleyelim

O bî-vefâyı bilirken vefâ nedir bilmez

Nasıl rakîbimize atf-ı töhmet eyleyelim

Kenâr-ı vasla çeküp yâr-ı işve-perdâzı

Cihânda biz de Azîzâ rekâbet eyleyelim

(Cunbur, Müjgan (1999). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. 1. Ankara: AKM Yay. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Defterdar-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 7 Ekim 1729Doğum YeriGörüntüle
2Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
4TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7KASABALI NURİ, Dölekzade Mehmet Nurid. 1868 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8MERKEZ-ZÂDE ŞÜKRÜd. 1853 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10MeslekGörüntüle
11Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939MeslekGörüntüle
12EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894MeslekGörüntüle
13MES’ÛD, Sa’deddîn-i Mar’aşîd. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
17HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Madde AdıGörüntüle
18PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle