AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1753-1754/1167)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Sâlih’tir. Mehmed Sâlih Azmî Efendi olarak tanındı. İyi bir öğrenim gördü. Kara Mehmed Paşa’nın himâyesine girerek musikî ile uğraştı. Bu suretle Damad İbrahim Paşa’nın baş hânendesi oldu. Hoca Mehmed Rasim Efendi’den hüsn-i hat meşk ederek icazet aldı. Şeyh Seyyid Nureddin Efendi’ye intisap etti. Hattının güzelliğiyle yüksek mertebelere yükseldi ve en son Galata Tersânesi mahzen kâtipliğine atanarak arzuladığı makama ulaştı. Bu görevde iken 1167/1753-54 yılında vefat etti. Evinin karşısındaki Akarca mezarlığında vefat etmeden önce bizzat kendisinin belirlediği yere defnedildi.

Mehmed Sâlih Efendi, bilgisi ve irfanıyla tanınan, şiir ve inşaya aşina, hoş sohbet ve şirin edalı bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 224.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 127.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 232.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 318a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YeriGörüntüle
3Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
4REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YılıGörüntüle
6Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Ölüm YılıGörüntüle
9Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719MeslekGörüntüle
12Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946MeslekGörüntüle
13REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REZMÎ, Safiye Sultanzâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Madde AdıGörüntüle
18Aygün, Güzide Sabrid. 1886 - ö. 1946Madde AdıGörüntüle