AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1167/1753-1754)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Sâlih’tir. Mehmed Sâlih Azmî Efendi olarak tanındı. İyi bir öğrenim gördü. Kara Mehmed Paşa’nın himâyesine girerek musikî ile uğraştı. Bu suretle Damad İbrahim Paşa’nın baş hânendesi oldu. Hoca Mehmed Rasim Efendi’den hüsn-i hat meşk ederek icazet aldı. Şeyh Seyyid Nureddin Efendi’ye intisap etti. Hattının güzelliğiyle yüksek mertebelere yükseldi ve en son Galata Tersânesi mahzen kâtipliğine atanarak arzuladığı makama ulaştı. Bu görevde iken 1167/1753-54 yılında vefat etti. Evinin karşısındaki Akarca mezarlığında vefat etmeden önce bizzat kendisinin belirlediği yere defnedildi.

Mehmed Sâlih Efendi, bilgisi ve irfanıyla tanınan, şiir ve inşaya aşina, hoş sohbet ve şirin edalı bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 224.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 127.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 232.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 318a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
5ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
8ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
11ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
17ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle