BAĞDADÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şairnamelerde bile kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmayan âşığın Bağdatlı olduğu veya Bağdat’ta uzun süre kaldığı için Bağdadî mahlasını aldığı düşünülür. On sekizinci yüzyıl aşıklarından Bağdadî hakkındaki bilgilere eldeki şiirlerinden hareketle ulaşılabilmektedir. Şiirlerinden elde edilen ipuçlarına göre İstanbul’a giderek Topkapı Sarayı’nı ve Üçüncü Selim’i (1761-1808) gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca bu durum âşığın on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşayan saz şairlerinden biri olduğunu da gösterir.

Hakkında fazla bilgiye ulaşılamayan âşığın şiirlerine Fuad Köprülü'nün Saz Şarileri adlı eserinden ve Saim Sakaoğlu'nun Türk Dili dergisinin 1989 yılında çıkan Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri) için hazırladığı "Türk Saz Şiiri" bölümünden ulaşılabilir.

Şiirlerinde kullandığı kelimeler ve üslubu âşığın Arapça-Farsça bildiğine ve dolayısıyla divan edebiyatına uzak olmadığına işaret eder.

Kaynakça

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Sakaoğlu, Saim (1989). “Türk Saz Şiiri”, Türk Dili/Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), 445-450: 105-250.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZGÜR GÜVENÇ
Yayın Tarihi: 13.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Şükür, ben cennetin gördüm mislini

Melekler yurd tutmuş, sordum aslını

Bülbüller çağrışup eder faslını

Açılmış gonca gülü var Hazne’nin

 

Gayret kemerini beline takmış

Mermer üzerine cevahir kakmış

Serine müzeyyen çelenkler sokmuş

Göz kamaştırır teli var Hazne’nin

 

Direkler Arası’nda perd(e) açılır

Çeşmesinden Âb-ı Zemzem içilir

Behey dostlar, bundan nice geçilir

Can feda kılmam, yolu var Hazne’nin

 

Çeşme odası da elvan nakışlı

Üftâdesin ateşlere yakışlı

Âşıkına kıya kıya bakışlı

Arslanlar bekler beli var Hazne’nin

 

Her bir köşesinin gördüm resmini

Bağdadî de üryân etti cismini

Ben Cennet-ül Ma’vâ dedim ismini

Arapî söyler dili var Hazne'nin

 

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay., 432.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Doğum YeriGörüntüle
2ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
3ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Doğum YılıGörüntüle
5ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
6ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle
14ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
15ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle