BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1138/1725-26)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4


Asıl adı Mehmed Bahâeddin’dir. Bursalı olup doğum tarihi bilinmemektedir. Bursalı Şeyh İbrahim Hakkı Efendi’nin oğludur. Babasının vefatından sonra Bursa Tuzpazarı’ndaki Halvetiye Tekkesi’ne şeyh oldu. 1138/1725-26 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin (yty.: 71), iki beyitlik bir tarih kıt‘asını şiirine örnek olarak verdikten sonra “nev-reste-edâ bir zât-ı bî-hemtâ” olduğunu belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 350-351.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 24.07.2014]. 71.

Kurnaz, Cemâl ve MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 107.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 1. “Bahaeddin, Mehmed”. İstanbul: Dergâh Yay. 287. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Âl-i Eşrefzâdegân’dan şöhret ü şânı şeref

Himmet-i bâlâsı ile itdi tecdîd-i makâm

Harf-i cevherdâr ile târîhini didi Bahâ

Eymen-i evkât içinde oldu bu buk‘a tamâm

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 24.07.2014]. 71.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
2ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YeriGörüntüle
3Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YılıGörüntüle
5ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YılıGörüntüle
6Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Ölüm YılıGörüntüle
8ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Ölüm YılıGörüntüle
9Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730MeslekGörüntüle
11ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70MeslekGörüntüle
12Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Madde AdıGörüntüle
17ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Madde AdıGörüntüle
18Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle