BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Bey

(d. ?/? - ö. 1750-51/1164)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan Bâhir’in asıl adı İsmail’dir. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın torunlarından Ali Bey’in oğludur. Daha çok İbrahim Han-zâde Hattat İsmail Bey olarak tanındı. Böyle tanınmasına sebep Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı İsmihan Sultan ile Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın oğulları İbrahim Han’ın soyundan gelmesidir. 1164/1750-51 yılında vefat eden İsmail Bâhir Bey, Eyüp’te atalarının türbesinin yanına defnedildi. Müstakimzâde “Mîr İsma’îl buldı me’vâda makâm” mısraını ölümüne tarih olarak düşürdü.

Derviş tabiatlı, vakur bir yapıya sahip olan İsmail Bey, iyi bir hattat olmasıyla temayüz etti. Meşhur hat ustalarından biri olan Hoca Mehmed Râsim Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk ederek icazet alırken nestalik hattını da Kâtibzâde Mehmed Refî’ Efendi’den meşk etti. Hat ve inşanın yanında şairliğiyle de tanındı. Yazdığı şiirlerde Bâhir mahlasını kullanan şairin, kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmediği gibi herhangi bir şiirinden de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 353.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 32.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 88.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 124.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 62.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Doğum YeriGörüntüle
2NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Doğum YeriGörüntüle
4TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Doğum YılıGörüntüle
5NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Doğum YılıGörüntüle
7TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Ölüm YılıGörüntüle
8NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Ölüm YılıGörüntüle
10TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15MeslekGörüntüle
11NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30MeslekGörüntüle
12SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769MeslekGörüntüle
13TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂ'İB, İsmâ'ild. ? - ö. 1714-15Madde AdıGörüntüle
17NÂYÎ, Nâyî Osman Deded. ? - ö. 1729-30Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Madde AdıGörüntüle