BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Bey

(d. ?/? - ö. 1750-51/1164)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan Bâhir’in asıl adı İsmail’dir. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın torunlarından Ali Bey’in oğludur. Daha çok İbrahim Han-zâde Hattat İsmail Bey olarak tanındı. Böyle tanınmasına sebep Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı İsmihan Sultan ile Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın oğulları İbrahim Han’ın soyundan gelmesidir. 1164/1750-51 yılında vefat eden İsmail Bâhir Bey, Eyüp’te atalarının türbesinin yanına defnedildi. Müstakimzâde “Mîr İsma’îl buldı me’vâda makâm” mısraını ölümüne tarih olarak düşürdü.

Derviş tabiatlı, vakur bir yapıya sahip olan İsmail Bey, iyi bir hattat olmasıyla temayüz etti. Meşhur hat ustalarından biri olan Hoca Mehmed Râsim Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk ederek icazet alırken nestalik hattını da Kâtibzâde Mehmed Refî’ Efendi’den meşk etti. Hat ve inşanın yanında şairliğiyle de tanındı. Yazdığı şiirlerde Bâhir mahlasını kullanan şairin, kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmediği gibi herhangi bir şiirinden de örnek verilmemiştir.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 353.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 32.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 88.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 124.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: KB Yay. 62.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
4ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
7ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629MeslekGörüntüle
13ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Madde AdıGörüntüle