BAHRÎ, Edirneli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğup büyüdü. Kitabet öğrenimi görüp kâtiplik yaptı. Kâtiplik görevini İzmir’de sürdürdü. Abdülmecîd’in saltanatının (1839-1861) ilk yıllarında İzmir’de vefat etti.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bîçâresi bin dürlü gam bağlar vedâ vakti

Za’îf ü hâlî hayretde kalup ağlar vedâ vakti

Bu hasret âteşi mangal gibi cismin yakar dâim

Derûnumda eser kalmaz erir yağlar vedâ vakti

O esnâ âh u zâr ile helâk itmek diler kendin

Hemân deryâ gibi de çeşmi kan ağlar vedâ vakti

Şitâ esnâları ebkem dürür hep murg gülşende

Perîşân hâl olur bülbül ile bağlar vedâ vakti

Yed-i beyzâ ta’accüb itdiler bu bahr-i cûyâna

Temâşâda kalup rûy-ı zemîn dağlar vedâ vakti

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 427.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YeriGörüntüle
3SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YılıGörüntüle
6SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Ölüm YılıGörüntüle
9SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012MeslekGörüntüle
12SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13DERVİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Madde AdıGörüntüle
18SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle