BAHRÎ, Edirneli

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğup büyüdü. Kitabet öğrenimi görüp kâtiplik yaptı. Kâtiplik görevini İzmir’de sürdürdü. Abdülmecîd’in saltanatının (1839-1861) ilk yıllarında İzmir’de vefat etti.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bîçâresi bin dürlü gam bağlar vedâ vakti

Za’îf ü hâlî hayretde kalup ağlar vedâ vakti

Bu hasret âteşi mangal gibi cismin yakar dâim

Derûnumda eser kalmaz erir yağlar vedâ vakti

O esnâ âh u zâr ile helâk itmek diler kendin

Hemân deryâ gibi de çeşmi kan ağlar vedâ vakti

Şitâ esnâları ebkem dürür hep murg gülşende

Perîşân hâl olur bülbül ile bağlar vedâ vakti

Yed-i beyzâ ta’accüb itdiler bu bahr-i cûyâna

Temâşâda kalup rûy-ı zemîn dağlar vedâ vakti

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 427.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
3SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YılıGörüntüle
6SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Ölüm YılıGörüntüle
9SERVET BEYd. ? - ö. l890Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608MeslekGörüntüle
12SERVET BEYd. ? - ö. l890MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle
18SERVET BEYd. ? - ö. l890Madde AdıGörüntüle