BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'tir. Astronomi, geometri ve remille uğraştı. Divan katipliği ve tezkirecilik görevlerinde bulundu. Halep vilayeti defteleri tezkirecisi oldu. Çok iyi Arapça ve Farsça biliyordu. Karşılıklı şiir ve latife söylemede, mûsikîde usta idi. Mesnevileriyle de tanındı.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.)(2010). Meşâirü'ş-Şuarâ İnceleme-Metin. C.1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 417.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 90

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Güli ruhsâr-ı yâre benzetdüm

Nâhun-ı hecri hâra benzetdüm

Zülf-i pür-çînini 'izârında

Gördüm ebr-i bahâra benzetdüm

Hilye-i 'âlem-i heyûlâyı

Hulle-i müste'âra benzetdüm

Tab'-ı mevvâcunı senün Bahrî

Yemm-i gevher-nisâra benzetdüm

***

Velehu Der-mesnevî

Ey yed-i kudretün hazâ'in-i cûd

V'ey zuhûrun bu kârgâh-ı vücûd

Meşâl-âftâb nûrundur

Bu ta'ayyün kamu zuhûrundur

Lutf-ı kahrunla buldı mihr ile mâh

Biri çetr-i sefîd ü biri siyâh

Göge seyr ü yire sükûn senden

Biri ser-keş biri nigûn senden

Hidmetün çerhe saldı tavk-ı sücûd

Buldı şâm-ı 'adem çü şem-i vücûd

Ol mahal kim 'ademde idi vücûd

Gelmemişdi zuhûra bir mevcûd

Ne eser vardı çerh-i Hadrâdan

Ne haber Âdem ile Havvâdan

İktizâ kıldı kudret-i ezelî

Ki sudûr ide cûd-ı lem-yezelî

Sırr-ı lafz-ı Kün oldı çün mevcûd

Yandı şâm-ı 'ademde şem-i vücûd

Nergis ol hâbdan çün açdı basar

Kodı hâb-ı adem gözinde eser

Kılıç, Filiz (hzl.)(2010). Meşâirü'ş-Şuaraİnceleme-Metin. C.1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 417.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Doğum YeriGörüntüle
3Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Doğum YeriGörüntüle
4VAHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Doğum YılıGörüntüle
6Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Doğum YılıGörüntüle
7VAHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Ölüm YılıGörüntüle
9Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Ölüm YılıGörüntüle
10VAHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760MeslekGörüntüle
12Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996MeslekGörüntüle
13VAHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1760Madde AdıGörüntüle
18Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Madde AdıGörüntüle