BAHŞÎ, Bahşî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1625/1035)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bahşî Çelebi'nin hayatına dair fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Edirneli divan şairlerindendir. Şair hakkında en önemli kaynak Osman Nuri Peremeci'nin kaleme aldığı Edirne Tarihi'dir. Osman Nuri Peremeci'nin Edirne Tarihi'nde verilen bilgiye göre Bahşî son derece zeki ve kültürlü bir zat idi. Kadılık görevinde bulundu. Bir gün İstanbul'da Edirneli şair dostları Nazikî ve Cevânî ile buluştular. Deniz kenarında bir meyhaneye içmeye gittler. O esnada meyhanenin önünde saltanat kayığı ile Birinci Ahmet geçmekte idi. padişahı tanıyan Bahşî, arkadaşlarına "padişahın aşkına bir kadeh şarap içelim" diye bir nara atınca, padişah bunu duymuş ve bunları yakalatıp hapsettirmiş ise de, sonradan araya girenler serbest bırakılmalarını sağlamışlardı. Bahşî, 1035 / 1625 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 263.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1235.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yay. 244-245.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Yâr tîrin gönderince cân-ı gamnâk üstüne

Bir nişân dikdi figânım çıkdı eflâk üstüne

Ol nihâl-i tâze gelse sîneme ayb eylemem

Tıfldır gâhî düşerse gam degil hâk üstüne

Pâyine yüz sürmege fursat bulup ey serv-kad

El komuş a'dâ dırîg ol dâmen-i pâk üstüen

N'ola bî-tâb olsa zülf indikçe hâl-i rûyına

Mâr bî-tâkat olur ger düşse tiryâk üstüne

Olma mugber bahşiyâ her gördügün hâr u hasa

Tâ ki hîç toz konmaya mir'ât-i idrâk üstüne

***

Çekersin yârı tenhâya mücerred seyre gelmezsin

Rakîbâ sen hele kûy-ı nigâra hayra gelmezsin

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 263.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717Doğum YeriGörüntüle
2ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
3Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YeriGörüntüle
4ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717Doğum YılıGörüntüle
5ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YılıGörüntüle
6Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YılıGörüntüle
7ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717Ölüm YılıGörüntüle
8ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Ölüm YılıGörüntüle
9Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
11ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787MeslekGörüntüle
12Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012MeslekGörüntüle
13ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâded. ? - ö. 1717Madde AdıGörüntüle
17ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle
18Günçe, Ali Ersind. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Madde AdıGörüntüle