BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendi

(d. ?/? - ö. 1628-29/1038)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olup Mehmed Bahşî Efendi olarak tanındı. Selaniklidir. Ganîzâde Nâdirî Efendi'den mülazım oldu ve kâtipliğini yaptı. İstanbul'da 1038/1628-29 yılında vefat etti. (Zavotçu 2009: 108)

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay..

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.152.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 90.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı. 108-109

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Kalbümde olan derd ü meşakkatler yenilendi

Sînemde olan âteş-i fürkat yenilendi

Destâr-ı perîşânı n'ola yerlere çalsam

Başumda olan şâl-ı melâmet yenilendi

(Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.24)

***

Geçmezse ne gam top-ı elem cân-ı nizâre

Bir hısn-ı hasîn oldı beden şehr-i Revân'a

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 90)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978Doğum YeriGörüntüle
2YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YeriGörüntüle
3MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
4Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978Doğum YılıGörüntüle
5YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YılıGörüntüle
6MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YılıGörüntüle
7Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978Ölüm YılıGörüntüle
8YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Ölüm YılıGörüntüle
9MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Ölüm YılıGörüntüle
10Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978MeslekGörüntüle
11YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73MeslekGörüntüle
12MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)MeslekGörüntüle
13Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdurrahman Güzelyazıcıd. 6 Mayıs 1904 - ö. 15 Mayıs 1978Madde AdıGörüntüle
17YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Madde AdıGörüntüle
18MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Madde AdıGörüntüle