BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendi

(d. ?/? - ö. 1038/1628-29)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olup Mehmed Bahşî Efendi olarak tanındı. Selaniklidir. Ganîzâde Nâdirî Efendi'den mülazım oldu ve kâtipliğini yaptı. İstanbul'da 1038/1628-29 yılında vefat etti. (Zavotçu 2009: 108)

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.152.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 90.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı. 108-109

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.07.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kalbümde olan derd ü meşakkatler yenilendi

Sînemde olan âteş-i fürkat yenilendi

Destâr-ı perîşânı n'ola yerlere çalsam

Başumda olan şâl-ı melâmet yenilendi

(Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.24.)

***

Geçmezse ne gam top-ı elem cân-ı nizâre

Bir hısn-ı hasîn oldı beden şehr-i Revân'a

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ.  C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 90.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Doğum YeriGörüntüle
2Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Doğum YeriGörüntüle
3Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Doğum YeriGörüntüle
4Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Doğum YılıGörüntüle
5Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Doğum YılıGörüntüle
6Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Doğum YılıGörüntüle
7Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Ölüm YılıGörüntüle
8Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Ölüm YılıGörüntüle
9Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Ölüm YılıGörüntüle
10Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989MeslekGörüntüle
11Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968MeslekGörüntüle
12Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949MeslekGörüntüle
13Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Madde AdıGörüntüle
17Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Madde AdıGörüntüle
18Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Madde AdıGörüntüle