BAHTÎ, İmam-zâde Mehmed Bahtî Efendi

(d. ?/? - ö. 1168/1754-55)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. İstanbul'da Voynuk Şüca mahallesinde doğdu. Babası Osman Efendi aynı mahallede imamdı. Bu sebeple İmam-zâde olarak tanındı. Maliye baş halifesi Kıyasi Ahmed Efendi'nin hocası olduğu için "Kıyasi Hocası" olarak da anıldı (Kurnaz vd. 2001 : 91 ) .Mehmed Es'ad Efendi'den 1162 / 1748-49 yılında mülazım olarak dâhil ve hariç rütbelerini elde etti. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1162/1748-49'de harice; 13 Muharrem 1164 / 12 Aralık 1750'de Hızır Çelebi Medresesi'ne ve Rebiülevvel 1167 / Aralık-Ocak 1753-54'te Hüseyin Paşa Medresesi'ne görevlendirildi. Bu görevindeyken 1168 /1754-55 senesi vefat etti. Mecelle (Müstakim-zade Süleyman Sadeddin 2000: 125) ile Tuhfe-i Hattatîn'de vefatı tarihi 1167/1752-1753 olarak kaydedilmiştir.

Bahtî, Beyzavî'nin bir eserini soru cevap şeklinde mesnevi şeklinde kaleme aldı. Kaynaklar eserin adını vermemektedir (Erdem 1985: 35; Oğraş 2001: 96).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 34-35.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Müstakîmzâde, Süleyman SadeddinTuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası 427.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.427

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 9.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 135.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri.96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.01.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715Doğum YeriGörüntüle
3YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694Doğum YeriGörüntüle
4Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715Doğum YılıGörüntüle
6YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694Doğum YılıGörüntüle
7Ferat Emend. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715Ölüm YılıGörüntüle
9YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694Ölüm YılıGörüntüle
10Ferat Emend. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715MeslekGörüntüle
12YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694MeslekGörüntüle
13Ferat Emend. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ferat Emend. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RAHMÎ/HEVÂYÎ, Kubûrî-zâde Abdurrahman Rahmî Efendid. ? - ö. 26 Eylül 1715Madde AdıGörüntüle
18YÜSRÎ, Ahmed Yüsrî Efendid. 1636-37 - ö. Haziran-Temmuz 1694Madde AdıGörüntüle