BARKÎ

(d. ?/? - ö. 940/1533)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Barkî mahlasını kullanan şairin doğum tarihi belli değildir. İstanbulludur. Sipahi olarak görev yapmış; 940/1533-34 tarihlerinde vefat etmiştir (Akbayar 1996: 369). Hasan Çelebi tarafından hoşça beyitleri ve matlaları olduğu ifade edilir (Kutluk 1978: 211).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 11.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâkî bahâr eyyâmıdur gülzâra ‘azm it subhdem
Zevk u safâ hengâmıdur ‘ıyş-ı müdâm it dembedem 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 94.)

***

Bir dem içinde garbî vü şarkî
Seyr ider yıldırum gibi Barkî

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay. 211.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
2Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Doğum YeriGörüntüle
3GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
5Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Doğum YılıGörüntüle
6GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Ölüm YılıGörüntüle
9GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688MeslekGörüntüle
11Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011MeslekGörüntüle
12GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
17Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Madde AdıGörüntüle
18GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle