BARKÎ

(d. ?/? - ö. 1533/940)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Barkî mahlasını kullanan şairin doğum tarihi belli değildir. İstanbulludur. Sipahi olarak görev yapmış; 940/1533-34 tarihlerinde vefat etmiştir (Akbayar 1996: 369). Hasan Çelebi tarafından hoşça beyitleri ve matlaları olduğu ifade edilir (Kutluk 1978: 211).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî yahud Tezkere-i Meşâhîr-i Osmânî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 11.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Sâkî bahâr eyyâmıdur gülzâra ‘azm itme subhdem
Zevk u safâ hengâmıdur ‘ıyş-ı müdâm it dembedem 

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 94.

***

Bir dem içinde garbî vü şarkî
Seyr ider yıldırum gibi barkî

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay. 211.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıDoğum YeriGörüntüle
2İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
3Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Doğum YeriGörüntüle
4KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıDoğum YılıGörüntüle
5İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
6Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Doğum YılıGörüntüle
7KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıÖlüm YılıGörüntüle
8İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
9Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Ölüm YılıGörüntüle
10KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıMeslekGörüntüle
11İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
12Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954MeslekGörüntüle
13KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıMadde AdıGörüntüle
17İKBÂL/ŞEREF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
18Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Madde AdıGörüntüle