BASRÎ, Hasan Basrî Efendi

(d. 1246/1830 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Basrî Efendi'dir. Basrî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. İstanbul'da 1246/1830 senesinde doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1241/1825 olarak gösterilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 21). 1257/1841 yılında Enderûn-ı Hümâyûn'a kabul edilmiş, 1267/1851 senesinde ise Hâne-i Hâssa'ya alınarak kurenâdan olmuştur. Sonra saraydan ayrılmış ve Sultan Abdülazîz'in saltanatı döneminde (1861-1876) vefat etmiştir.

Sicill-i Osmânî'ye göre şu'arâdan idi (Mehmed Süreyyâ 1311: 21).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hûn-ı Mecnûn'ı döküp şol rütbe rengîn itdiler

Reh-güzâr-ı Leylî'yi ol dem ki tezyîn itdiler

Yâreler vaz' itdiler tâ sîne-i âşıklara

Kendi kanıyla Şeh-i Mansûr'ı tekfîn itdiler

Virmediler sünbülistân-ı hayâtımdan haber

Dôstlar kanım döküp bi'l-cümle temkîn itdiler

Yanmadan itmez hazer düşmüş kemâl-i hayrete

Hâlet-i pervâneyi âteşle telkîn itdiler

Girdiler zencîr-i zülfe tâ ezel dîvâneler

Basriyâ aşkın yolunda cân terhîn itdiler

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
3EZHERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Madde AdıGörüntüle
11HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
12ZÜLFETÎ, Süleyman Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle