BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendi

(d. 1233/1817 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Bedrî Efendi'dir. İstanbul'da 1233/1817 yılında doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1232/1816 olarak verilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 13). 1248/1832 senesinde Mektûbî-i Mâliye Odasında göreve başladı. 1255/1839 yılında Darbhâne-i Âmire Tahrîrâtı Odası'na nakledildi. Bir süre sonra uhdesine hâcelik rütbesi tevcih edildi. Ölüm yeri ve tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayattaydı, bu tarihten (1271/1855) sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'ye göre ise (Mehmed Süreyyâ 1311: 13) Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) ilk yıllarında vefat etmiştir.

Fatîn'e göre her ne kadar şiire kabiliyeti olan bir zat ise de şiirleri ile pek tanınmamıştır (1271: 23). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdü'l-Mecîd Hân'a müdâm

Hak'dan olmuş fevz ile iclâl ü unvân mevhibe

 

Bedriyâ dil-dâdedir bu mevlidi târîhine

"Sulb-i Hân Abdü'l-Mecîd'den oldı Sultân Mevhibe"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAK'Î, Tefsîrî-zâde Mehmed/Atâ'ullâh Efendid. ? - ö. 1716/17Doğum YeriGörüntüle
2BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
3Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7ZİYÂ, Yûsuf Ziyâeddîn Efendid. ? - ö. 1853-1861 yılları arasıÖlüm YılıGörüntüle
8ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ÂŞIK, Mehemmed Beyd. 1790 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendid. 1819 - ö. 1885MeslekGörüntüle
13VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendid. 1825? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUTBÎ, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Kutbeddin Efendid. ? - ö. 1762-63Madde AdıGörüntüle
17HIFZÎ, Hafızd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂCİ, Mehmed Râci Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle