BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendi

(d. 1817/1233 - ö. 1861 ds./1278)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Bedrî Efendi'dir. İstanbul'da 1233/1817 yılında doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1232/1816 olarak verilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 13). 1248/1832 senesinde Mektûbî-i Mâliye Odasında göreve başladı. 1255/1839 yılında Darbhâne-i Âmire Tahrîrâtı Odasına nakledildi. Bir süre sonra uhdesine hâcelik rütbesi tevcih edildi. Ölüm yeri ve tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayattaydı, bu tarihten (1271/1855) sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'ye göre ise (Mehmed Süreyyâ 1311: 13) Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) ilk yıllarında vefat etmiştir.

Fatîn'e göre her ne kadar şiire kabiliyeti olan bir zat ise de şiirleri ile pek tanınmamıştır (1271: 23). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdü'l-Mecîd Hân'a müdâm

Hak'dan olmuş fevz ile iclâl ü unvân mevhibe

Bedriyâ dil-dâdedir bu mevlidi târîhine

"Sulb-i Hân Abdü'l-Mecîd'den oldı Sultân Mevhibe"

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 23.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLGANÎ-İ VARDARÎ, Vardarî Şeyhzâde Abdlüganîd. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
2RÂ'İF Bey, Davutpaşalı Mehmed Râ'if Beyd. ? - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
3Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Doğum YeriGörüntüle
4RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
6SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10Nİ’METÎ, Ni’metî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11PENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1659MeslekGörüntüle
12NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65MeslekGörüntüle
13TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKKÎ, İsmail Hakkı Beyd. 1857-58 - ö. 16 Ocak 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ELÎF, Kadı Elîf Ahmed Deded. ? - ö. 1772-73Madde AdıGörüntüle
17VUSLATÎ, Ali Beyd. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
18FİKRÎ, Zileli Kaytezoğlu Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle