BEDRÎ, Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Hüseyin Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mahmûd Bedreddin’dir. Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi olarak tanındı. Şavak Tekkesi şeyhi Seyyid Celâleddin Efendi’den tarikat dersleri aldı. İstanbul’da Keçeciler'de Hurrem Çavuş Camii karşısında kendine bir tekke inşa ettirdi ve bu tekkede şeyh iken 1187/1773-74 yılında vefat etti. “Da‘vet-i behişt” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı tekkesindedir.

Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’ye göre divan tertip etti. Fakat yangında zayi oldu.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 

Kurnaz, Cemâl, Mustafa Tatçı Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1235-36.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zuhûrun âleme ayn-ı inâyet yâ Resûla’llâh

Tulû‘un bâ‘is-i lutf-ı hidâyet yâ Resûla’llâh

 

Senin dergâh-ı ‘âlîne sürer esved yüzün Bedrî

Diler dâ’im cenâbından şefâ‘at yâ Resûla’llâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 200-201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
7Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
10Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
13Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kadir Aydemird. 13 Eylül 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İrem Uzunhasanoğlud. 27 Ağustos 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle