BEHCET, Abdullah

(d. 1224/1809 - ö. 1283/1866)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah Behcet, mahlası Behcet'tir. Abdî mahlasını da kullandı. 1224/1809'da Sivas’ta doğdu. İnceağazade Seyid Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Genç yaşta Hâcegân-ı divandan oldu. 1846’da Tahrirat Başkâtipliği, Meclis Üyeliği yaptı. 1853’te Divriği, 1855’te Koçkiri livası kaymakamı oldu, 1857’de emekliye ayrıldı. 1283/1866 yılında vefat etti.

Çoğunlukla gazel tarzında şiirler yazmıştır. Sade bir dili vardır. Aslanoğlu’na göre “Her ne kadar mürettep Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da terekesindeki 66 kitap arasında divana benzer bir kitap görülmedi.” (2006: 200).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma

Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma

Mağrur oluben devlet-i dünyâya dayanma

Sakın yitirip dînini Allah'ı unutma

Güç etme gücün yettiğine gece vü gündüz

Gâfil erişip râh-ı sehergâhı unutma

Göğsün gerüben câh-ı fenâda salınma

Âhir yıkılıp düşeceğin câhı unutma

Hâlik’ten utan dirliğini umma halktan

Bil Rabb’ini el-rızkı ale'llahı unutma

Bu bâğ-ı fenâ içre hûy yolları çoktur

Abdi yürü sen Hakk’a giden râhı unutma

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ETİ, Mehmet Etid. 15.01.1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNİ, Zihni Cansızd. 1904 - ö. 19.04.1993Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Mahir Pekşend. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5ÂGEHÎ, Muhammed Rızad. 1809 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7SABRÎ, Eyüb Sabrî, Merzifonlud. 1843 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
8FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9HASTA HASANd. 1800 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Seyyid Mehmed Hâmid Efendid. 1778-79 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12FİGÂNÎ, Figânî-i Kadîm, Figânî-i Karamanîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA’DÎ, Mehmed Sa’dî Beyd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 09.01.1917Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Halıcı-zâde İbrahîm Feyzî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SİNÂNd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle