BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddîn

(d. ?/? - ö. 1764-65/1178)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafâ Sâdeddîn'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 18. yüzyılda yaşadığı ve Edirneli olduğu kaynaklarda sabittir (Süreyya 1996: 2/364). Eğitimi ve hayatı hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz şairin Bektaşî tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Hâcı Bektâş-ı Velî dergahı postnişînliği vekâletiyle İstanbul’a geldi ve burada 1178 / 1764-65 yılında vefat etti (Oğraş 2001: 74). Ölümü üzerine şu tarih düşülmüştür:

 Du’â birle didi ahbâb târîh

 Makâmı eyleye Bârî behişti (1178) (Oğraş 2001: 74)

Şair hakkında bilgi bulabileceğimiz sınırlı kaynaklarda tatlı dilli (şîrîn-reftâr) olduğu belirtilir ve herhangi bir eserinden bahsedilmez. Eldeki tek şiiri, Râmiz'de verilen Sâlim Efendi için yazdığı tarihtir (Erdem 1994: 47).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 47.

Oğraş, Rıza (hzl.)(2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). Burdur: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 74.

Süreyya, Mehmed (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-yı Âmîre. 34.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLÜM
Yayın Tarihi: 12.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Bi’l-bedâhe didim itmâma Behiştî târîh
Eser-i Sâlim Efendi ne güzel pâk-edâ (1132)

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. s. 47.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YeriGörüntüle
4HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YılıGörüntüle
5HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YılıGörüntüle
7HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsÖlüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9RAHŞÎd. ? - ö. l868Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RAHŞÎd. ? - ö. l868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsMadde AdıGörüntüle
14HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
15RAHŞÎd. ? - ö. l868Madde AdıGörüntüle