BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddîn

(d. ?/? - ö. 1764-65/1178)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafâ Sâdeddîn'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 18. yüzyılda yaşadığı ve Edirneli olduğu kaynaklarda sabittir (Süreyya 1996: 2/364). Eğitimi ve hayatı hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz şairin Bektaşî tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Hâcı Bektâş-ı Velî dergahı postnişînliği vekâletiyle İstanbul’a geldi ve burada 1178 / 1764-65 yılında vefat etti (Oğraş 2001: 74). Ölümü üzerine şu tarih düşülmüştür:

 Du’â birle didi ahbâb târîh

 Makâmı eyleye Bârî behişti (1178) (Oğraş 2001: 74)

Şair hakkında bilgi bulabileceğimiz sınırlı kaynaklarda tatlı dilli (şîrîn-reftâr) olduğu belirtilir ve herhangi bir eserinden bahsedilmez. Eldeki tek şiiri, Râmiz'de verilen Sâlim Efendi için yazdığı tarihtir (Erdem 1994: 47).

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 47.

Oğraş, Rıza (hzl.)(2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). Burdur: KB Yay. 74.

Süreyya, Mehmed (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-yı Âmîre. 34.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLÜM
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bi’l-bedâhe didim itmâma Behiştî târîh
Eser-i Sâlim Efendi ne güzel pâk-edâ (1132)

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495Doğum YeriGörüntüle
2HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YeriGörüntüle
3FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
4CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495Doğum YılıGörüntüle
5HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YılıGörüntüle
6FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
7CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
9FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
10CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495Madde AdıGörüntüle
14HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
15FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle