BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddîn

(d. ?/? - ö. 1178/1764-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafâ Sâdeddîn'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 18. yüzyılda yaşadığı ve Edirneli olduğu kaynaklarda sabittir (Süreyya 1996: 2/364). Eğitimi ve hayatı hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz şairin Bektaşî tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Hâcı Bektâş-ı Velî dergahı postnişînliği vekâletiyle İstanbul’a geldi ve burada 1178 / 1764-65 yılında vefat etti (Oğraş 2001: 74). Ölümü üzerine şu tarih düşülmüştür:

 Du’â birle didi ahbâb târîh

 Makâmı eyleye Bârî behişti (1178) (Oğraş 2001: 74)

Şair hakkında bilgi bulabileceğimiz sınırlı kaynaklarda tatlı dilli (şîrîn-reftâr) olduğu belirtilir ve herhangi bir eserinden bahsedilmez. Eldeki tek şiiri, Râmiz'de verilen Sâlim Efendi için yazdığı tarihtir (Erdem 1994: 47).

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 47.

Oğraş, Rıza (hzl.)(2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). Burdur: KB Yay. 74.

Süreyya, Mehmed (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-yı Âmîre. 34.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLÜM
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bi’l-bedâhe didim itmâma Behiştî târîh
Eser-i Sâlim Efendi ne güzel pâk-edâ (1132)

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Doğum YeriGörüntüle
3SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Doğum YılıGörüntüle
6SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Ölüm YılıGörüntüle
9SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Madde AdıGörüntüle
14NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Madde AdıGörüntüle
15SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle