BEKRÎ, Ebûbekir Efendi

(d. 1135/1722-23 - ö. 1198/1783-84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Bağdatlı Abdullah Efendi'nin oğludur. 1135/1722-23 yılında Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Ebûbekir'dir. 63 sene yaşadı. 1198/1783-84 yılında yılında vefat etti.

Hatîbî, Ebûbekir Efendi'nin şiirini beğenmez, bununla birlikte hicivdeki yeteneğini takdir ederek Mahmud adlı bir kişi hakkında irticalen söylediği 2 beyitlik manzumeyi tezkiresine dâhil eder. Bekrî mahlasını ismine nispetle kullanmıştır.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.79.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey kad-i nâzük-hırâmın serv-i pâ-mâl eyleyen

Dâg dâg olmuş firâkından dil-i mahzûnumuz

 

Bekrî sevdâ oldu Leylâ-yı saçınla âkıbet

N'ola bir gün ger suâl itsen kanı Mecnûn’umuz

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 78.)

 

Ey şahs-ı kabîh ü bed-likâ vü bed-meşreb

Âlem seni görmeksizin eyler ikrâh

 

Ger suhre-i cinnîye mülâkî olsan

Şellik göricek firâr ider ol v'allah

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 79.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YeriGörüntüle
3Rızayid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YılıGörüntüle
6Rızayid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Ölüm YılıGörüntüle
9Rızayid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Rızayid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Madde AdıGörüntüle
15Rızayid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle