BEKRÎ, Ebûbekir Efendi

(d. 1135/1722-23 - ö. 1198/1783-84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Bağdatlı Abdullah Efendi'nin oğludur. 1135/1722-23 yılında Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Ebûbekir'dir. 63 sene yaşadı. 1198/1783-84 yılında yılında vefat etti.

Hatîbî, Ebûbekir Efendi'nin şiirini beğenmez, bununla birlikte hicivdeki yeteneğini takdir ederek Mahmud adlı bir kişi hakkında irticalen söylediği 2 beyitlik manzumeyi tezkiresine dâhil eder. Bekrî mahlasını ismine nispetle kullanmıştır.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.79.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey kad-i nâzük-hırâmın serv-i pâ-mâl eyleyen

Dâg dâg olmuş firâkından dil-i mahzûnumuz

 

Bekrî sevdâ oldu Leylâ-yı saçınla âkıbet

N'ola bir gün ger suâl itsen kanı Mecnûn’umuz

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 78.)

 

Ey şahs-ı kabîh ü bed-likâ vü bed-meşreb

Âlem seni görmeksizin eyler ikrâh

 

Ger suhre-i cinnîye mülâkî olsan

Şellik göricek firâr ider ol v'allah

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 79.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEMSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEMSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Madde AdıGörüntüle