BEKRÎ, Ebûbekir Efendi

(d. 1722-23/1135 - ö. 1783-84/1198)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Bağdatlı Abdullah Efendi'nin oğludur. 1135/1722-23 yılında Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Ebûbekir'dir. 63 sene yaşadı. 1198/1783-84 yılında yılında vefat etti.

Hatîbî, Ebûbekir Efendi'nin şiirini beğenmez, bununla birlikte hicivdeki yeteneğini takdir ederek Mahmud adlı bir kişi hakkında irticalen söylediği 2 beyitlik manzumeyi tezkiresine dâhil eder. Bekrî mahlasını ismine nispetle kullanmıştır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.79.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey kad-i nâzük-hırâmın serv-i pâ-mâl eyleyen

Dâg dâg olmuş firâkından dil-i mahzûnumuz

Bekrî sevdâ oldu Leylâ-yı saçınla âkıbet

N'ola bir gün ger suâl itsen kanı Mecnûn’umuz

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 78.

Ey şahs-ı kabîh ü bed-likâ vü bed-meşreb

Âlem seni görmeksizin eyler ikrâh

Ger suhre-i cinnîye mülâkî olsan

Şellik göricek firâr ider ol v'allah

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 79.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
2KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YeriGörüntüle
3ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Doğum YeriGörüntüle
4ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
5KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YılıGörüntüle
6ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Doğum YılıGörüntüle
7ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Ölüm YılıGörüntüle
8KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
9ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Ölüm YılıGörüntüle
10ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle
14KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Madde AdıGörüntüle
15ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Madde AdıGörüntüle