BELİĞ, Güreşçizâde / Kirişcizâde Hâfız Abdullah Efendi

(d. ?/? - ö. Mayıs-Haziran 1716/Cemaziyelahir 1128)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Beliğ, Güreşcizâde/Kirişcizâde Hâfız Abdullah Efendi olarak tanındı. Adının önüne gelen sıfatı kimi kaynaklar Güreşcizâde; kimi kaynaklar ise Kirişcizâde olarak okumaktadır. Mehmed Efendi adlı bir zatın oğludur. İstanbul'da doğdu. Eğitim gördükten sonra zamanın âlimlerinin birinden mülazım oldu. Kadılık yaptı. Mısır kadılığında bulundu. Cemaziyelahir 1128/ Mayıs-Haziran 1716 tarihinde vefat etti. Silivrikapısı haricinde medfundur.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.103.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 25.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.147.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 461.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Zülfün göricek cânâ tûl-i emele düşdüm

Geçdükçe o vâdîden semt-i kesele düşdüm

Aglardı iki gözüm hâr-ı gam-ı hasretde

Gül yüzünü sultânum gördükde güle düşdüm

Dil verdigi sana agyâra tuyurmuşlar

Esrâr-ı dilüm hayfâ fâş oldı dile düşdüm

Efsürde-dimâg iken bezminde o sâkînin

Öpdüm elin ayagın çekdüm açıla düşdüm

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 461).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
2Elif Keyd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5Elif Keyd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8Elif Keyd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894MeslekGörüntüle
11Elif Keyd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Elif Keyd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
17Elif Keyd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Sancak, Jaled. 3 Aralık 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle