BENDÎ

(d. 1255/1839 - ö. 1303/1885)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre 1839’da Seydişehir’in Karaviran kasabasında doğmuştur. Tahsilini köyünde yapan Bendî, 25 yaşında aklını kaybetmiş ve diyar diyar gezmeye başlamıştır. Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Konya’da istediği âşıklarla buluşarak karşılıklı şiirler söylemiştir. 1885 kuraklığında Konya’da vefat etmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya: yyy.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. 19.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi). 10: 77-161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aceb bir sevdâya giriftâr oldum

Derdimi sen bilirsin Allah’ım meded


Zerre yok karârım bî-karâr oldum

Tâ semâya çıkdı gör âhım meded

 

Aşk sevdâdır kârım düzmeye

Gör yed-i beyzâmız oldu perîşân

 

Şeş cihet âbâd ederiz hemân

Şulesin sallanır o mâha meded

 

Mecâz ile açıla bu derci cârî

Olur ol mübârek hoş kafâdârı

 

Ehl-i aşkın malûm olur esrârı

Ya lâyık mı vasfın ey şâhım meded

 

Vâfir çektikte aşkın cevrini ey

Nasîbimiz burası da …

 

Taştan taşa çaldı aşk Bendî’yi

Ne çâre bu baht-ı siyâhım meded

 

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YORULMAZ, Alaaddin Yürürd. 01.11.1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ-I KONEVÎd. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
3Gültekin Sâmanoğlud. 2 Kasım 1927 - ö. 11 Nisan 2003Doğum YeriGörüntüle
4HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5FATMA KAMİLE HANIMd. 1839 - ö. 1921Doğum YılıGörüntüle
6CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendid. 1819 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9ÜLFETÎ, İsmaild. 1779 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10NÛRÎ, Tokatlıd. 1824? - ö. 1884?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÜLZÂRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMET SUNARd. 1929 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SADIK MİSKİNÎ, Sait Küçükd. 05.04.1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15UMMANÎ/ERDEM UMMANÎ, Battal Erdemd. 03.04.1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle