BENDÎ

(d. 1839/1255 - ö. 1885/1303)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre 1255/1839’da Seydişehir’in Karaviran kasabasında doğmuştur. Tahsilini köyünde yapan Bendî, 25 yaşında aklını kaybetmiş ve diyar diyar gezmeye başlamıştır. Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Konya’da istediği âşıklarla buluşarak karşılıklı şiirler söylemiştir. H.1303/ M.1885 kuraklığında Konya’da vefat etmiş.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet-Mehmed Ferîd [Uğur] (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. s. 19.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi). S. 10, s. 77-161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aceb bir sevdâya giriftâr oldum

Derdimi sen bilirsin Allah’ım meded

 

Zerre yok karârım bî-karâr oldum

Tâ semâya çıkdı gör âhım meded

 

Aşk sevdâdır kârım düzmeye

Gör yed-i beyzâmız oldu perîşân

 

Şeş cihet âbâd ederiz hemân

Şulesin sallanır o mâha meded

 

Mecâz ile açıla bu derci cârî

Olur ol mübârek hoş kafâdârı

 

Ehl-i aşkın malûm olur esrârı

Ya lâyık mı vasfın ey şâhım meded

 

Vâfir çektikte aşkın cevrini ey

Nasîbimiz burası da …

 

Taştan taşa çaldı aşk Bendî’yi

Ne çâre bu baht-ı siyâhım meded

 

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zârî, Ali Fakîhd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Doğum YeriGörüntüle
3MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
4NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5NÂZIMd. 1839 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7NÂİLd. 1824 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Hacı Şeyh Mehmedd. 1837 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9FEDÂÎ, Abdürrahîmd. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10DERYÂÎ, Hacıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LUTFÎ, Ispartalıd. 1231/1815 - ö. 1288/1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEFERd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GAVVÂSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SEFİL ÂŞIK, Mustafa Kazancıd. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle