BERÂ'Î, Berâ'î Çelebi

(d. ?/? - ö. 1187/1773/74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Berȃ'ȋ Çelebi Urfa'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tahsilini burada tamamladı. Vezir Mustafa Paşa’nın (ö. 1177/1763-64) üçüncü defa sadrazam olduğunda sunduğu gazel ve kasidelerle onun ihsanına nail oldu ve sadrazam kethüdȃlığı makamında katipliğe tayin edildi. Sicill-i Osmȃnȋ (Akbayar 368: 368)’ye göre ise ona aracılık eden kişinin adı Bȃhir Mustafa Paşa'dır. Berâ'î, 1187/1773-74 tarihinde vefat etti.

Rȃmiz, Ȃdȃb-ı Zurefȃ’sında Berȃ'ȋ’den gönül ehli, temiz söyleyişli, faziletli, meziyet sahibi, şiir ve inşaya kȃdir, yeni mazmunlar bulan bir şair olduğunu belirterek, onun hem sanatından hem de kişiliğinden övgüyle bahseder. Rȃmiz, Berȃȋ’nin Vezir Mustafa için yazdığı kasidesinin tegazzül bölümünden örnek vermek için şairden izin aldığını ifade etse de Ȃdȃb-ı Zurafȃ’da (Erdem 1994: 36) ve diğer kaynaklarda şiir örneklerine rastlanmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Rȃmiz, Ȃdȃb-ı Zurafȃ, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.36.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nȃil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safȃ-Endȗz’u, İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr./Eklenti/10734/h/bahce.pdf [erişim tarihi: 12.10.2014].

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AYŞEGÜL EKİCİ
Yayın Tarihi: 14.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
4Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
10Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693MeslekGörüntüle
13Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, İsmaild. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle