BERÂ'Î, Berâ'î Çelebi

(d. ?/? - ö. 1773/74/1187)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Berȃ'ȋ Çelebi Urfa'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tahsilini burada tamamladı. Vezir Mustafa Paşa’nın (ö. 1177/1763-64) üçüncü defa sadrazam olduğunda sunduğu gazel ve kasidelerle onun ihsanına nail oldu ve sadrazam kethüdȃlığı makamında katipliğe tayin edildi. Sicill-i Osmȃnȋ (Akbayar 368: 368)’ye göre ise ona aracılık eden kişinin adı Bȃhir Mustafa Paşa'dır. Berâ'î, 1187/1773-74 tarihinde vefat etti.

Rȃmiz, Ȃdȃb-ı Zurefȃ’sında Berȃ'ȋ’den gönül ehli, temiz söyleyişli, faziletli, meziyet sahibi, şiir ve inşaya kȃdir, yeni mazmunlar bulan bir şair olduğunu belirterek, onun hem sanatından hem de kişiliğinden övgüyle bahseder. Rȃmiz, Berȃȋ’nin Vezir Mustafa için yazdığı kasidesinin tegazzül bölümünden örnek vermek için şairden izin aldığını ifade etse de Ȃdȃb-ı Zurafȃ’da (Erdem 1994: 36) ve diğer kaynaklarda şiir örneklerine rastlanmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Rȃmiz, Ȃdȃb-ı Zurafȃ, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.36.

Kurnaz, Cemal ve M.Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nȃil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safȃ-Endȗz’u, İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr./Eklenti/10734/h/bahce.pdf [erişim tarihi: 12.10.2014].

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AYŞEGÜL EKİCİ
Yayın Tarihi: 14.01.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sedat Şanverd. 7 Aralık 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Madde AdıGörüntüle