BESÎM, Ömer Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ömer'dir. Kırım'da yetişti. İstanbul'da öğrenim gördü. Bazı kişilerin kethüdalığı hizmetinde bulundu. Divan'da silahdar kâtibi oldu.

Şiir ve inşada mahir biriydi. Türkçe'nin yanısıra Farsça şiir yazmaya da muktedirdi. Gazellerinden birini tezkiresine kaydetmesi için Râmiz'e göndermiştir (Erdem 1985: 37). 

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı.Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cism hâki ile tevfîk olunur mı beyni

İstemez cevher-i dil vaz'-ı metâ vü eyni

İtse igmâz-ı ay(ı)n zümre-i uşşâkın eger

Aynıdır lücce-i pür-cûş dinilse aynı

Mazhar-ı nûr-ı Hudâ nüsha-i kübrâ insân

İtse ihrâz aceb mi şeref-i kevneyni

Gider ey sâkî-i gül-çihre emân lutf eyle

Saykal-ı câm-ı musaffâ ile dilden reyni

İder işrâb Besîmâ şu'arâ-yı dehre

Bâde-i kilk-i devâtın merace'l-bahreyni

(Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 38.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFÎFÎ, Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendid. ? - ö. 1640/1641Doğum YeriGörüntüle
2MERD-İ GARÎB, Şuayb Efendid. ? - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
3SELİM GİRAYd. ? - ö. 1704Doğum YeriGörüntüle
4NAZMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1585/86?MeslekGörüntüle
5BÂHİR, Köse Mustafa Paşad. ? - ö. 1 Nisan 1765MeslekGörüntüle
6HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7VAHÎD, Dilaver Ağa-zâde Ömer Vahid Efendid. ? - ö. 1758-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8SERVET/HANÎF, Pazarbaşı-zâde Osmand. ? - ö. 1766-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10RÂŞİD, Râşid Mehmed Rüstem Efendi, Sivaslıd. ? - ö. 1863Madde AdıGörüntüle
11REMYÎ, Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12SUN'Îd. 1485/86 - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle