BESÎM, Sâlih Besîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1826/1242)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Sâlih Besîm Efendi’dir. Şiirlerinde Besîm mahlasını kullandı. Bir müddet Mektûbî-i Vekalet-penâhî odasına devam etti. Bir ara İzmir valisi Hasan Paşa’nın divan kâtipliği hizmetinde bulundu. Hâcegâna dâhil olduktan sonra 1242/1826 yılında vefat etti.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Na‘r-ı aşkı fem-i cânâna kodı şive-i Hak
Güher-i mübhemi bir kâna kodı şîve-i Hak


Resm-i aşkı idicek ehl-i hired çün tertîb
Beni Mecnûn ile yan yana kodı şîve-i Hak

Âh idince nola her dem şerer-efşân olsam
Ateş-i aşkı dil u câna kodı şîve-i Hak

Bir zamân yâr ile hem-bezm-i mey u sohbet iken
Şimdi peygûle-i hicrâna kodı şîve-i Hak

Şem‘-i fânûs-ı hayâl-i ruh-ı dildâra Besîm
Dil-i şûrîdeyi sûzâna kodı şîve-i Hak
Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 69.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
2GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
3NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
4Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
7Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
8GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
11GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849MeslekGörüntüle
13Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle
17GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Madde AdıGörüntüle