BEYÂNÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında kaynaklarda ayrınıtlı bilgi bulunmamamaktadır. Rıza Tezkiresi ve Tezkire-i Mûcib'de geçmektedir. Bu kaynaklara göre asıl adı Mehmed olup Sahn-ı Semaniyye'de müderrislik görevinde bulundu. İlm ü fazílet ile ma‘rūf ve şi‘r ü inşā ile meşhūr u mevsūfdur. Elde bir beyti bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997).Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay..

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 115.

 

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.05.2015
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çâk çâk eyler ise sîneni yâr incinme

Pâre pâre olıcak kâbil olur kare sadef

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLKERİM BİN MEHMEDd. ? - ö. 14 Şubat 1574MeslekGörüntüle
2İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739MeslekGörüntüle
3FETHÎ/ALÎ, Osmân Beyzâde Fethî Mehmed Alî Efendid. 1804-5 - ö. 1857MeslekGörüntüle
4SABÛHÎ, Ahmed Bey Derviş Paşa-zâded. ? - ö. 1641Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5BAHTÎ, Sultan 1. Ahmedd. 1590 - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ALİ, Damad Şehid Ali Paşad. ? - ö. 4 Ağustos 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8AHMED BEHÇETd. 1859 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
9MUHİDDİN-DOLU, Mehmedd. ? - ö. 1494Madde AdıGörüntüle