BEYÂZÎ, Mehmed Çelebi

(d. -/- - ö. 1024-1036/1615-1616 / 1626-1627)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sicill-i Osmânî’de Beyâzî mahlaslı iki şairden söz edilmektedir. Aynı dönemde yaşayan bu şairlerle ilgili bilgiler birbirine karışmış durumdadır. Her ikisinin de mahlasları müşterektir. Ancak burada sözü edilen Beyâzî’nin adı Mehmed Çelebi’dir. Vardar Yenicesi’nde doğdu. 16. yüzyılın en önemli bilim, edebiyat ve tasavvuf merkezi olan bu şehirde öğrenimini tamamladı. Medreseyi bitirdikten sonra müderris oldu (Özcan 1989: 3/90). Vardar Yenicesi’nde öldü. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 1626 (1308-15/ 1890-97, 2/372, 4/153), Şakayık'ta 1036 / 1626 tarihi olarak belirtilir. Şiir ve inşada şehrinin önde gelenleri arasında gösterilir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakâyık-ı Nûmâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUBA IŞINSU DURMUŞ
Yayın Tarihi: 16.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Arz eyle metâ’-ı dili dil-dâre düşerse

Yirine düşer ol yüzi gül zâre düşerse

 

Yaşum gibi gözden bıragup itme fütâde

Gâhîce nazar eyle dil-i zâre düşerse

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 120.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
2ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577Doğum YeriGörüntüle
3KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
5ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577Doğum YılıGörüntüle
6KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
8ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577Ölüm YılıGörüntüle
9KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
11ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577MeslekGörüntüle
12KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
17ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577Madde AdıGörüntüle
18KANDÎ, Hürrem Paşa-zâde Kandî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle