BÎCAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamayan âşığın 19. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir (Ergun yty: 850). Ergun, 19. yüzyılda yazılmış ve kendinde bulunduğunu belirttiği bir mecmua ile Ankara Kütüphanesindeki bir mecmuada "Bîcan" serlevha ve mahlasıyla bir koşma kayıtlı olduğunu yazar ve bu koşmayı yayımlar (yty: 850). Aynı şiir, MK Adnan Ötüken G1-25 numaralı mecmuada da kayıtlıdır (Cunbur 2002: 426). Bîcan elde bulunan bu tek koşmasında sade bir dille ve tasavvufi bir üslupla ilahi aşkı ve ona kavuşmayı anlatmaktadır.

 

 

 

 
 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Bîcan”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 266.

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 2. yyy.

“Bîcan” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 426.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Mansur gibi berdâr oldur nihâyet

Bir âşık serinden geçtiği zaman

Enelhak yazılur kabri taşına

Şehâdet şerbetin içtiği zaman

Bir âşık bulmalı bunda selâmet

İyi nam komaktır yahşi alâmet

Âşıkın başına kopar kıyâmet

Sevdiceği yâri koçtuğı zaman

Ben bağlanmışım her kaşı kemâne

Sînem aşk tîrine olmuş nişâne

Kâmilin kıymetin bilir civâne

Dostun siteminden geçtiği zaman

Sıdkile kılardım Hak’ka şükrümi

Birliğine döndürmüşem zikrimi

Belî demiş gitmiş akl ila fikri

Mahabbet kervanı göçtüğü zaman

Her âşık yârini koçmak arzular

Lebin kevserinden içmek arzular

Bican şâhin olup uçmak arzular

Her kuş yuvasına uçtuğı zaman

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 2. yyy.  850.