BÎDÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bîdârî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bir bilgi tespit edilememiştir. Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri adlı eserinde Bîdârî’nin 19. asır saz şairlerinden olduğunu ve Gedâyî’nin muasırı olan şairlerden bahsettiği manzumesinde (Tunaoğlu Ahmed Şükrü: Gedâyî Konya Halkevi mecmuası No. 1) Bîdârî adındaki bir şairi de zikrettiğini ifade etmiştir. Fakat Ergun, Bîdârî’nin hiçbir manzumesine rastlamadığını belirtmiştir (Ergun 1936-1945: 854). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul: Suhulet Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler