BORANÎ, Abdullah Fahri

(d. 1864/? - ö. 1908/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mahmut Ercil’in Malatyalı Âşık Birfâni (Hayatı, Sanatı ve Şiirleri) başlıklı yüksek lisans tezinde belirtildiğine göre, Boranî 1864 senesinde Battalgazi'ye bağlı Boran köyünde doğmuştur (Ercil 2008: 26). Metin Doğan'ın Derviş Muhammed Kolunda Gelenek, Etkileşim, Eğitim ve Âşıkî'nin Şiir Anlayışı başlıklı yüksek lisans çalışmasında, asıl adı Abdullah Fahri olmakla birlikte Abdullah Fahri Baba olarak da bilindiği ifade edilen (Doğan 2012: viii) ve mahlasını kendi doğduğu köy olan Boran’dan aldığı tahmin edilen âşık 1908 yılında vefat etmiştir (2008: 26). 

Müstakil bir eser ortaya koyup koymadığı bilinmeyen ve herhangi bir şiir örneğine rastlanamayan Boranî’nin yaşamı ve edebî şahsiyetine ilişkin detaylar cönk ve mecmualar üzerinde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılabilir. 

Kaynakça

Doğan, Metin (2012). Derviş Muhammed Kolunda Gelenek, Etkileşim, Eğitim ve Âşıkî’nin Şiir Anlayışı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Ercil, Mahmut (2008). Malatyalı Âşık Birfâni (Hayatı, Sanatı ve Şiirleri).  Elazığ: Fırat Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SATILMIŞ KOCAMANd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Tahavi Ahtanovd. 25 Ekim 1923 - ö. 1994Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910Doğum YılıGörüntüle
6Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
7FAHRİd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9RIZA, Alid. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10HAKVERDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MİNHACÎ, Alid. 1862 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Madde AdıGörüntüle
14NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
15ZAYIF YUSUFd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle