CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendi

(d. ?/? - ö. 1149/1736-37)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Cafer’dir. Tekirdağ’da Mehmed Paşa Câmii'nde müezzinlik yaptığı için Müezzin Ca‘fer Efendi olarak tanındı. 1149/1736-1737 yılında vefat etti. Mezarı Tekirdağ’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin Tezkiresi (Çifçi: 86-87)’nde bir gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Ca‘fer”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 376.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 149.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Cafer Efendi”. C. 2.İstanbul: Dergâh Yay. 3.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Benim bilmem niçün dünyâda asla gönlüm eglenmez

Cihânda kanda gidersem dırîgâ gönlüm eglenmez

Geleli dâr-ı dünyâya gönül şâd olmadı gitdi

Degildir gâlibâ maksûdu dünyâ gönlüm eglenmez

Gülistân-ı cihân zindân olur gûyâ ne seyrândır

Temâşâgâh-ı âlemde temâşa gönlüm eglenmez

Düşeli aşk ile sevdâya bir yerde karârım yok

Aceb bilmem ne sevdâdır bu sevdâ gönlüm eglenmez

Ne gicem gicedir ne gündüzüm gündüz benim Ca‘fer

Yitirdim gündüzüm billâh hayfâ gönlüm eglenmez

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ATÂd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ATÂd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle