CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan Ca’fer Çelebi hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Zâtî-zâde sanıyla meşhur oldu. Tasavvufa meylederek İran’a gitti. Burada iyi derecede Farsça ve nesih hattını öğrendikten sonra tekrar İstanbul’a dönerek Kadı-zâde Efendi’nin danişmendi oldu. Daha sonra bu görevden azledildi. Hayatının bundan sonrası ve ölüm tarihi ile ilgili elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak şair hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Ca’fer Çelebi’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta, hatta danişmend olduğu yönündeki bilgi dolayısı ile gençlik döneminde olduğu düşünülebilir.

Ca’fer Çelebi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Elde örneklerden kıt'a nazım şeklini sıklıkla tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Kesme cevr ü cefânı bendenden

Zahmetün bana ‘ayn-ı rahmetdür

Bende-i bendenüm hemîn maksûd

Hıdmet-i ‘arz u ‘arz-ı hıdmetdür

 

Kıt’a

Varmasam hâk-i pâye ger dâim

Sanmanuz anı kadr ü pâyemden

Hayfdur k’ola tîre her lahza

Âsitân-ı şerîf sâyemden

 

Kıt’a

Kûyun etrâfın ırakdan görürüm

Olmasun diyü kilâbun bî-huzûr

Yakına var gam ki nâgeh birisi

Yapışup damaga dime ki dûr

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 257-58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
4Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925MeslekGörüntüle
13Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle