CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan Ca’fer Çelebi hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Zâtî-zâde sanıyla meşhur oldu. Tasavvufa meylederek İran’a gitti. Burada iyi derecede Farsça ve nesih hattını öğrendikten sonra tekrar İstanbul’a dönerek Kadı-zâde Efendi’nin danişmendi oldu. Daha sonra bu görevden azledildi. Hayatının sonrası ile ilgili bilgi yoktur. Ölüm tarihiyle ilgili de elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak şair hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Ca’fer Çelebi’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta, hatta danişmentlikle ilgili bilgi dolayısı ile genç olduğu düşünülebilir.

Ca’fer Çelebi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Elde örneklerden kıt'a nazım şeklini sıklıkla tercih ettiği anlaşılıyor.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Kesme cevr ü cefânı bendenden

Zahmetün bana ‘ayn-ı rahmetdür

Bende-i bendenüm hemîn maksûd

Hıdmet-i ‘arz u ‘arz-ı hıdmetdür

Kıt’a

Varmasam hâk-i pâye ger dâim

Sanmanuz anı kadr ü pâyemden

Hayfdur k’ola tîre her lahza

Âsitân-ı şerîf sâyemden

Kıt’a

Kûyun etrâfın ırakdan görürüm

Olmasun diyü kilâbun bî-huzûr

Yakına var gam ki nâgeh birisi

Yapışup damaga dime ki dûr

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 257-58.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
2Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Doğum YeriGörüntüle
4Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
5Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Doğum YılıGörüntüle
7Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
8Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Ölüm YılıGörüntüle
10Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017MeslekGörüntüle
11Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?MeslekGörüntüle
13Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Refik Erdurand. 13 Şubat 1928 - ö. 7 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle
17Kalkandelen, Nurettind. 1902 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ERŞED, Abdülhamîd, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1763?Madde AdıGörüntüle