Çağdaş, Tevfik Nevzat

Nevzat
(d. 1885 / ö. 1969)
Şair, eğitimci, bürokrat
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eğitimini Muğla ve Midilli idadilerinde tamamladı. Eğitiminin ardından öğretmenlik, kaymakamlık, mütercimlik, müderris yardımcılığı mesleklerini tecrübe etti. Sakız, Bosna, Bursa, Edirne, İzmir ve İstanbul’da öğretmenlik yaptı (Işık 2006: 863). Tevfik Nevzat, bazen bürokratik görevlerde bulundu. Karyot'ta tahrirat kâtipliği, Hüdavendigar'da istatistik müdürlüğü, Karacabey kaymakamlığı bürokratlıkları arasındadır. Bir süre de Hariciye Vekâleti’nde Farsça tercümanlığı yaptı. Üretken ve çalışkan biri olan Tevfik Nevzat, 1969 yılında İzmir’de vefat etti.

İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal’a verdiği hâl tercümesinde şu ifadeleri kullanmaktadır:

“Sinn-i acizâneme nazaran temedduh ve iğtirar mayub sayılırsa da bir hakkın yerine getirilmesi arzusu, çirkin bir hareket addedilmez sanırım. Yirmi bir yaşımda tahrir hayatına atıldım. Daha Türk karileri Ömerü’l-Hayyam ismini pek tanımazlarken “Âfitab” gazetesinde yüz kadar rubaiyi tercüme ettim. Abdullah Cevdet, bundan on sene sonra Hayyam rubailerini tercüme etmişti. En güzel manzumelerim “Tatbikat” mecmuasında çıkmıştır.” (İnal 2000: 2403). Edebî şahsiyetini manzumelerinde gösteren Tevfik Nevzat, bu alandaki eserlerini Rodos’ta yayımlanan Afitab, Selam; Sakız’daki Tatbikat dergilerinin yanı sıra İstanbul’da Akşam, İleri, Edebiyat-ı Umumiye; Konya’da Babalık ve Yeni Fikir adlı gazete ve dergilerde yayımlamıştır. Şiirlerinde Nevzat imzasını da kullanmıştır. Hâl tercümesinde belirttiği üzere, Ömer Hayyam rubailerini okumuş ve tercüme etmiştir. Bir gazelinde şiirinin Fuzuli edası taşıdığını söyler. Bu ifadeleri ve şiirlerinde kullandığı nazım biçimleri göz önünde tutulduğunda, eski şiirle ünsiyetinin olduğu ortaya çıkmaktadır. İlki 1935 yılında, ikincisi 1948 yılında çıkan iki kitabında şiirlerini bir araya getirmiştir. Tevfik Nevzat, Türk Anglo Amerikan Postası adlı dergide “Yıkıcı Edebiyat” adlı bir makale kaleme almıştır. Eserleri: Onmıyan Aşk (1935), Devre Kasideler (1948).

Kaynakça

Kaynakça

Dural, Güngör (2003). “Çağdaş, Tevfik Nevzat”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 2. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. 5.

İnal, İbnü’l Emin Mahmut Kemal (2000). “Tevfik Nevzad”. Son Asır Türk Şairleri. C. 3. yay. hzl. Hidayet Özcan. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. 2403-2405.

Işık, İhsan (2006). “Çağdaş, Tevfik Nevzat”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: Elvan Yayınları. 863.

Komisyon (2004). ”Çağdaş, Tevfik Nevzad”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yayınları. 105.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VELİ KILIÇARSLAN
Yayın Tarihi: 15.03.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Onmıyan Aşk? / ?1935Şiir
Devre KasidelerMillet Yayınları / İstanbul1948Şiir
Yıkıcı EdebiyatTürk Anglo-Amerikan Postası / İstanbul1952Makale

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Benlioğlu, Faik Şemsettind. 1889 - ö. 1949Doğum YeriGörüntüle
2İzmirli, Yüceld. 01 Temmuz 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hakan Gündayd. 29 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Onay, Ahmet Talatd. 1885 - ö. 22 Eylül 1956Doğum YılıGörüntüle
5Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YılıGörüntüle
6EDHEM, Avanoslud. 1885 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7ÜLFETÎ, Muharrem Aktaşd. 01.07.1922 - ö. 25.02.1969Ölüm YılıGörüntüle
8Efe, Necdet Rüştüd. 1900 - ö. 24 Eylül 1969Ölüm YılıGörüntüle
9HALİL İBRAHİM, Halil İbrahim Yörükd. 1907 - ö. 1969Ölüm YılıGörüntüle
10YAKUTî, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Bülent Atad. 21 Mart 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995MeslekGörüntüle
13ABDÜLHAK MİHRÜNNİSAd. 1864 - ö. 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kültür, Asım İsmetd. 1898 - ö. 5 Eylül 1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Karaman. Sami Sabitd. 1877 - ö. 4 Eylül 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFÎK, Tarsuslu Cûdî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. 1873 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17OZAN HÜRDEMİ, Nevzat Bayramoğlud. 28.08.1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle