ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendi

(d. 1670/1080 - ö. 1747/1160)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yaklaşık olarak 1080 yılı sonlarında (1670) Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Seyyid Ali’dir. Geçimini ciltçilik yaparak sağladı. Bu yüzden Mücellid Seyyid Çâkerî olarak anıldı. 1160 yılı sonlarında (1747) vefat etti.

Ali Emirî Efendi (1328: 1325)’ye göre nazımda olduğu gibi cilt ve tezhipte de üstat idi. Râmiz (Erdem 1994: 59)’e göre bilgili bir kimse olup şiir ve inşada hüner gösterdi. Şefkat Tezkiresi (Kılıç yty.: 102)’ne göre “şâ‘ir-i nâzük-tabî‘at”tı. Sadettin Nüzhet Ergun (1936-1945: 1105), Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'ndeki 1847 numaralı Mecmûa-i Eş‘âr’da bulduğu muaşşerini yayımladı.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matba-i Âmidî. 125-129.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Beysanoğlu, Şevket (2003). “Çâkerî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 11. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 59.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Çâkeri (Diyarbakırlı)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1103-1105.

Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 13.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 94.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.04.2014]. 102.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 171.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Çâkeri”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 110.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Dâ‘î-i devlet ubûdiyyetle târîh arz ider

Oldı ‘izzetle ‘Alî Beg âsaf-ı sâhib-safâ

Ve lehû

Yaş el ile yâre yapışma rakîb

Hele bir pâre ellerin kurusın

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 59.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMNÎ/EMNÎ Burnaz Mehmed Ağad. 1640-41 - ö. 1692-93Doğum YeriGörüntüle
2ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Abdullahd. ? - ö. 1785-86Doğum YeriGörüntüle
4SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Doğum YılıGörüntüle
5HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Doğum YılıGörüntüle
6TÂLİB, Tavîl Ali Efendi-zâde Mehmed Tâlib Efendid. 1670 (?) - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
7GUBÂRÎd. ? - ö. 1747\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
10FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11DEHÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728MeslekGörüntüle
13FÂZIL, Enderunlu Fâzıl (Hüseyin) Beyd. 1756-57 - ö. 30 Aralık 1810Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
17SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle