ÇAMÇAK MEHMED ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Kaynaklarda hüviyeti ve hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Mehmed Nâil Tuman, divânının sonunda bulunan Farsça manzumeler arasında yer alan “Taʽziye-i Hâce Halîmî Çelebi” başlıklı ve 923/1517 tarihini gösteren bir manzumeden dolayı Yavuz Sultan Selim devri şairi olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirir. Müretteb olmayan Çamçak Mehmed Çelebi Divanı, Sevdayi, Mahir, Sabri, Faizi ve Kasım divanlarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 759 numarada kayıtlı bir mecmuanın 90-110. yaprakları arasında bulunmaktadır. Divan Selami Turan tarafından yayımlanmıştır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Turan, Selami (2018). Adı Var Sanı Yok Bir Şair, Çamçak Mehmed Çelebi Divanı. Isparta: Fakülte Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖMER GÖKHAN YAĞCI
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler