CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi

(d. 1125/1713-14 - ö. 1215/1800-01)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1125/1713-14 yılında Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Ahmed Câmî Efendi olarak tanındı. 1215/1800-1801 yılında vefat etti.

Ahmed Câmî Efendi, Ali Emiri Efendi (1328: 129-134)’ye göre neşeli, mukallit ve hoş sohbet bir kimseydi. Ziyafetler düzenler ve coşup herkesin ortasında raks ederdi. Çağdaşı Diyarbakırlı Vâlî, Hâmi ve Lebîb ile dostluk kurarak şiirini geliştirdi. Onların şiirlerine nazireler yazdı. Şiirlerini Hâmî ve Lebib’e tashih ettirirdi. Bazı gazelleri pek sönük, bazıları sadece vezinli, bazıları vezin ve anlamdan uzak olsa da güzel gazelleri ile tarih manzumeleri de vardır. Sesinin güzelliği ile de tanınan Câmî, bazı gazellerini kendisi besteledi. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Fakat Ali Emirî Efendi (1328: 133)’ye göre kendi hattıyla yazılmış bir Mecmûa‘-i Eş‘âr’ı vardır.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 129-134.

Güner, Galip ve M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 13-14.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 124.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Câmî Ahmed”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çıkar fesden o müşgîn kâkülün yer yer nümâyân et

Dagıt âlâm-ı sevdâyı dil-i uşşâkı şâdân et

 

Döküp zülfün izâra ser-te-ser evvel bahârâsâ

Kazâ-yı hüsnünü reşk-i çemen-zâr u gülistân et

 

Girip bu hüsn ile cevlângeh-i aşk içre at oynat

Gelen var mı salâ çek her taraf hûbâna meydân et

 

Kemer-beste olup âşıkların karşında turmuşlar

İnâyet kıl güzellerde efendim sen de bir şân et

 

Kulundur âşıkındır nice yıldır kûy-ı‘aşkında

Terahhum kıl visâlin Câmî’ye bir lahza ihsân et

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 134.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL KARGINd. 1923 - ö. 2009Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4HALİL KARGINd. 1923 - ö. 2009Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7HALİL KARGINd. 1923 - ö. 2009Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10HALİL KARGINd. 1923 - ö. 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALİL KARGINd. 1923 - ö. 2009Madde AdıGörüntüle
14LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
15FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle