CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi

(d. 1125/1713-14 - ö. 1215/1800-01)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1125/1713-14 yılında Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Ahmed Câmî Efendi olarak tanındı. 1215/1800-1801 yılında vefat etti.

Ahmed Câmî Efendi, Ali Emiri Efendi (1328: 129-134)’ye göre neşeli, mukallit ve hoş sohbet bir kimseydi. Ziyafetler düzenler ve coşup herkesin ortasında raks ederdi. Çağdaşı Diyarbakırlı Vâlî, Hâmi ve Lebîb ile dostluk kurarak şiirini geliştirdi. Onların şiirlerine nazireler yazdı. Şiirlerini Hâmî ve Lebib’e tashih ettirirdi. Bazı gazelleri pek sönük, bazıları sadece vezinli, bazıları vezin ve anlamdan uzak olsa da güzel gazelleri ile tarih manzumeleri de vardır. Sesinin güzelliği ile de tanınan Câmî, bazı gazellerini kendisi besteledi. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Fakat Ali Emirî Efendi (1328: 133)’ye göre kendi hattıyla yazılmış bir Mecmûa‘-i Eş‘âr’ı vardır.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 129-134.

Güner, Galip ve M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 13-14.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 124.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Câmî Ahmed”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çıkar fesden o müşgîn kâkülün yer yer nümâyân et

Dagıt âlâm-ı sevdâyı dil-i uşşâkı şâdân et

 

Döküp zülfün izâra ser-te-ser evvel bahârâsâ

Kazâ-yı hüsnünü reşk-i çemen-zâr u gülistân et

 

Girip bu hüsn ile cevlângeh-i aşk içre at oynat

Gelen var mı salâ çek her taraf hûbâna meydân et

 

Kemer-beste olup âşıkların karşında turmuşlar

İnâyet kıl güzellerde efendim sen de bir şân et

 

Kulundur âşıkındır nice yıldır kûy-ı‘aşkında

Terahhum kıl visâlin Câmî’ye bir lahza ihsân et

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 134.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672Doğum YeriGörüntüle
3Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672Doğum YılıGörüntüle
6Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672Ölüm YılıGörüntüle
9Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Madde AdıGörüntüle
14ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
15Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle