CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1853/1270)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Câmî Efendi'dir. Câmî, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Mahlasını camcı esnafından olduğu için almıştır. Ayasofya Câmisi yakınında bulunan ve pederinden intikal eden camcı dükkanında camcılık sanatıyla iştigal etmekte idi. Bu arada ulûm-ı Arabiyye ve fünûn-ı Fârisiyye'yi de tahsil etmişti. Bir müddet Mekteb-i Harbiye'de bulunan öğrencilere belli bir seviyede Arapça ve Farsça hocalığı yaptıktan sonra 1255/1839 senesinin ortalarında Bâb-ı Seraskerî'de bulunan Basmahâne-i Âmire'de musahhihlik görevinde bulundu. Basmahâne bir aralık lağvedilince tekrar dükkanına dönmüş ve attarlık ticaretiyle meşgul olmuştur. Bu işlerini yürütürken felç geçirmiş ve 1270/1853 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Câmî, her ne kadar şiir ile şöhret kazanamamış ise de bazı kitaplarda ve divanlarda çok sayıda tarih manzumesi bulunmaktadır (1271: 45). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çerb ü şîrîn olma halka lokma-veş yerler seni

Telh-güftâr olma zîrâ akreb eylerler seni

Cinsine sır söyleme cins-i hased anlardadır

Câhdan çâha atarlar ol birâderler seni

Hâl-i hûbâna bakup hâlin diger-gûn eyleme

İbtidâ sayd itmek içün hayli yemlerler seni

Var ise nakd-i hüner izhâra kalkışma sakın

Âkıbet tezyîf iderler sifle-perverler seni

Bûm-veş künc-i ferâgat tutmaga bu mı sebeb

Bülbül-âsâ Câmiyâ ehl-i sühan dirler seni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 44.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Doğum YeriGörüntüle
2Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
4ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Doğum YılıGörüntüle
5Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
7ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Ölüm YılıGörüntüle
8Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
10ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682MeslekGörüntüle
11Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60MeslekGörüntüle
13ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇELEBİ EFENDİ, Mustafad. ? - ö. 1682Madde AdıGörüntüle
17Nejat Gacard. 5 Mayıs 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle