CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Câmî Efendi'dir. Câmî, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Mahlasını camcı esnafından olduğu için almıştır. Ayasofya Câmisi yakınında bulunan ve pederinden intikal eden camcı dükkanında camcılık sanatıyla iştigal etmekte idi. Bu arada ulûm-ı Arabiyye ve fünûn-ı Fârisiyye'yi de tahsil etmişti. Bir müddet Mekteb-i Harbiye'de bulunan öğrencilere belli bir seviyede Arapça ve Farsça hocalığı yaptıktan sonra 1255/1839 senesinin ortalarında Bâb-ı Seraskerî'de bulunan Basmahâne-i Âmire'de musahhihlik görevinde bulundu. Basmahâne bir aralık lağvedilince tekrar dükkanına dönmüş ve attarlık ticaretiyle meşgul olmuştur. Bu işlerini yürütürken felç geçirmiş ve 1270/1853 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Câmî, her ne kadar şiir ile şöhret kazanamamış ise de bazı kitaplarda ve divanlarda çok sayıda tarih manzumesi bulunmaktadır (1271: 45). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çerb ü şîrîn olma halka lokma-veş yerler seni

Telh-güftâr olma zîrâ akreb eylerler seni

Cinsine sır söyleme cins-i hased anlardadır

Câhdan çâha atarlar ol birâderler seni

Hâl-i hûbâna bakup hâlin diger-gûn eyleme

İbtidâ sayd itmek içün hayli yemlerler seni

Var ise nakd-i hüner izhâra kalkışma sakın

Âkıbet tezyîf iderler sifle-perverler seni

Bûm-veş künc-i ferâgat tutmaga bu mı sebeb

Bülbül-âsâ Câmiyâ ehl-i sühan dirler seni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 44.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956Doğum YeriGörüntüle
2HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956Doğum YılıGörüntüle
5HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956Ölüm YılıGörüntüle
8HİMMETd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956MeslekGörüntüle
11HİMMETd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986MeslekGörüntüle
13Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİMMETd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Semih Mümtazd. 1879 - ö. 28 Nisan 1956Madde AdıGörüntüle
17HİMMETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Madde AdıGörüntüle