CANĞAZI ŞERFEDİN

(d. ? / ö. ?)
halk şairi
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Canğazı Şerfedin'in hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Halk şairinin adı Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi'nde Sovyet Dönemi Kırım Tatar Halk Edebiyatı bölümünde Sovyet Rusya rejimine destek olan sanatkârlar arasında geçmektedir (Bekir 1999: 80). Canğazı Şerfedin'in ölüm yeri ve tarihi hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Şaire ait müstakil bir eserin olup olmadığı bilinmemektedir. Şairin yaşamı ve edebî kişiliği hakkındaki bilgiler cönk ve mecmualar üzerinde yapılacak çalışmalarla gün ışığına çıkarılabilir.

Canğazı Şerfedin, Sovyet Rusya döneminde halk arasında tanınan ve devrin propagandasını yapan bir âşıktır. Sovyet ideolojisinin getirdiği sanat anlayışının gelişmesi ve tanınması için devlete çok destek olmuştur (Bekir 1999: 80).

Kaynakça

Bekir, Cafer (1999). ''Sovyet Dönemi Kırım Tatar Halk Edebiyatı". Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 13. ed. Cemal Kurnaz, Halil Çeltik. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. s. 80-81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET DALDAL
Yayın Tarihi: 25.04.2019