Çavdaroğlu, Şerif

(d. 28 Teşrinisani 1289/11 Aralık 1873 / ö. 3 Eylül 1958)
Devlet Adamı, Şair, Mütercim
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çavdarlı adlı bir derebeyi sülalesine mensuptur. Babası Ahmet Şükrü Paşa, annesi Hatice Kerime Hanım’dır. Nuruosmani İptidai Mektebi, Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi ve Mülkiye Mektebi’ni bitirmiştir. 1895’ten itibaren çeşitli devlet hizmetlerinde çalışmış, 1901'de Sultan Abdülaziz'in en küçük kızı Emine Sultan ile evlenerek “damad-ı şehriyarî” olmuştur (İnal 1970: 1792-1794). Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanlığı, Maarif, Nafia ve Dâhiliye nazırlığı gibi yüksek görevlerde bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilanına kadar Damad-ı Şehriyârî Mehmed Şerif Paşa veya Damat Şerif Paşa olarak anılmıştır. Kurtuluş Savaşı'na karşı takındığı olumsuz tavır sebebiyle 1924'te yurtdışına çıkartılmıştır. Sülale adları olan Çavdaroğlu'nu soyadı olarak alan Mehmet Şerif Paşa, uzun yıllar Fransa'da ikamet ettikten sonra 1946'da Türkiye'ye dönmüş ve 1958'de İstanbul'da ölmüştür (Mücellidoğlu, 1968-1969: 608-610).

Fransızca, Arapça ve Farsçayı edebiyatlarıyla birlikte iyi bilen Mehmet Şerif Çavdaroğlu, çevirileriyle tanınmıştır. Bazı çevirileri basılmış, bir kısmı ise henüz basılmamıştır. Mahmud Kemal İnal; Nâsır Husrev Seyahatnamesi, İbnü’t-Taktakî’nin Hulefâ ve Vüzerâ-i Abbasiye Tarihi, Lotrop Stuard’ın Âlem-i Cedid-i İslam ve Emil Lavley’in Ekonomi Politik adlı eserlerini Çavdaroğlu’nun basılmamış çevirileri arasında saymaktadır. Çavdaroğlu, şiirler de yazmıştır. Bunların arasında nazmen çeviriler ile tarih düşürmeler de mevcuttur (İnal, 1970: 1793-94; Mücellidoğlu, 1968-1969: 608-610).İbnülemin Mahmud Kemal ile İbrahim Alâettin Gövsa, Çavdaroğlu’nun ilmî titizliği, araştırmacılığı ve bilgisine dair olumlu görüşler ileri sürmüşler ve şiirlerinden örnekler yayımlamışlardır (İnal, 1970: 1794; Gövsa, 1946: 369).

Kaynakça

Gövsa, İbrahim Alâettin (1946). Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul: Yedigün Neşriyat, s. 369.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri, Cüz: X, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları.

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). “Son Asır Türk Târihinin Önemli olayları ile Birlikde” Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), III. Cild, Ankara: Mars Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ DUYMAZ
Yayın Tarihi: 31.12.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn BatutaMatbaa-i Amire / İstanbul1333-1335/1917Çeviri
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn Batuta Cild-i SaniMatbaa-i Amire / İstanbul1333-1335/1917Çeviri
HükümdarKitaphane-i Sudi / İstanbul1335-1338/1919Çeviri
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn Batuta FihristMatbaa-i Amire / İstanbul1338-1340/1922Çeviri
Fatih Sultan Mehemmed Hanı Sâni ve İstanbulun FethiHilmi Kitabevi / İstanbul1953İnceleme
Siyasetnameİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları / İstanbul1954Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAK'Î, Tefsîrîzâde Mehmed Atâ'ullâh Efendid. ? - ö. 1716/17Doğum YeriGörüntüle
2Habora, Bülentd. 28 Şubat 1940 - ö. 1 Mayıs 2014Doğum YeriGörüntüle
3Bozfırat, Ayhand. 1932 - ö. 30 Aralık 1981Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Avni Konukd. 1873 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mirze Ali Möcüz Şebisterîd. 29 Mart 1873 - ö. 25 Eylül 1934Doğum YılıGörüntüle
6Akyüz, Ali Kâmid. 1873 - ö. 11 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
7Beyatlı, Yahya Kemald. 2 Aralık 1884 - ö. 1 Kasım 1958Ölüm YılıGörüntüle
8LÂYIKÎ, Muhammed Sezai Alpayd. 1892 - ö. 1950/1958?Ölüm YılıGörüntüle
9Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
10Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İshak Raşidovd. 1931 - ö. 1982MeslekGörüntüle
12Yardımcı, Mehmetd. 08 Ağustos 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Çulha, Ahmet Tayyard. 1887 - ö. 04 Nisan 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Aydemir, Şevket Süreyyad. 1897 - ö. 25 Mart 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nigar Hanımd. 1862 - ö. 1 Nisan 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kurbanoğlu, Şerifd. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Madde AdıGörüntüle
17Kâdirî, Şeyh Seyyid Abdurrahman Şerif Efendid. ? - ö. 1712Madde AdıGörüntüle
18GÜLHANÎ/CüR'ET, Muhammed Şerîfd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle