Cəfər Cabbarlı

Gayor Eyyar, Şebrenk Eyyar
(d. 22 Mart 1899 / ö. 31 Aralık 1934)
Yazar, şair, dramaturg, eleştirmen, gazeteci, tercüman
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bakü'nün Hızı köyünde dünyaya geldi (Rüstemli 2005: 9). Sırasıyla Yedinci Rus-Tatar Mektebi (Uygur 2002: 32), Bakü Alekseyev Üçüncü Alî-İptidaî Mektebi, Politeknik (Sanayi) Mektebinde öğrenim gördü (Uygur 2002: 33).

Cabbarlı 1920 yılında bir ay kadar Azerbaycan'ın Muvakkati İnkılap Komitesi Ahbarı dergisinde çalışmasının ardından, 28 Nisan 1920'de Kominist dergisinde edebî işçi ve mütercim olarak işe başladı (Uygur 2002: 37). 1929'dan itibaren Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu'nda Güzel Sanatlar biriminin müdürü olarak çalıştı (Uygur 2002: 41). 1933 yılında Azerbaycan tiyatrosunun altmışıncı yılı münasebetiyle düzenlenen toplantılarda Sovyet hükümeti Cabbarlı'ya ince sanat hadimi unvanını verdi (Uygur 2002: 44).

Cabbarlı, 31 Aralık 1934, saat 4'te vefat etti ve 2 Ocak 1935'te Fehri Hiyaban'da defnedildi (Uygur 2002: 45).

Şiir, hikâye ve dram türünde eserlerinin yanında Cabbarlı, makaleler de yayımladı ve makalelerinde ''Sancak'', ''C'', ''C.C.'', ''C.C.lı'', ''Cim'', ''Cimli Cim'', '' Cabbarzade C.'', ''C. Cabbarzade'' imzalarını kullandı (Uygur 2002: 37).

Cabbarlı 1915-1916 yıllarında toplumdaki kötülükleri dile getiren satirik şiirler kaleme aldı (Uygur 2002: 34).

Merkez Komitesi'nin ''Partinin Bedii Edebiyat Sahasındaki Siyaseti'' adlı bildirgesinin Cabbarlı'nın düşünsel evriminde önemli bir rolü oldu. Bu bildiride sınıflı bir toplumda tarafsız bir edebiyatın olamayacağı ve yazarların proleter ideolojiye ve komünizm idealine uygun, halkın anlayacağı üslûpta eserler vermesi gerektiği belirtilmişti (Uygur 2002: 39-40). Eserlerinde sık sık halk edebiyatına müracaat eden Cabbarlı, halkın yaşantısından seçtiği konularla sosyalist realizminin gelişmesi yolunda uğraş verdi. Anlaşılmak kaygısı güden Cabbarlı, bunun için sade bir üslûp ve dil kullandı (Uygur 2002: 45). Cafer Cabbarlı, Sovyetler Birliği döneminde, sosyalist realizminin Azerbaycan'daki kurucusu ve uygulayıcısı oldu (Uygur 2002: 46).

Kaynakça

Rüstemli, Asif (2005). Cafer Cabbarlı, Eserleri Dörd Cildde. C. I. Bakü: Şark-Garp.

Uygur, Erdoğan (2002). Cafer Cabbarlı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RİZA TUNCEL
Yayın Tarihi: 29.03.2019
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Vefalı Seriyye veya Göz Yaşı İçinde Gülüş- / -1916Tiyatro
Aslan ve Ferhad- / -1916Hikâye
Mensur ve Sitare- / -1916Hikâye
Nesreddin Şah- / -1916Tiyatro
Solgun Çiçekler- / -1917Tiyatro
Edirne Fethi- / -1918Tiyatro
Trablus Muharibesi ya da Ulduz- / -1918Tiyatro
Aydın- / -1921Tiyatro
Oktay El Oğlu- / -1921Tiyatro
Aras Çayı- / -1923?Tiyatro
Gülzar- / -1924Hikâye
Dilara- / -1924Hikâye
Dilber- / -1927Hikâye
Od Gelini- / -1927Tiyatro
Sevil- / -1928Tiyatro
Almas- / -1930Tiyatro
1905. Yılda- / -1931Tiyatro
Dönüş- / -1932Tiyatro
Yaşar- / -1932Tiyatro
Firuze- / -1935Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Azize Cafer-zâded. 29 Ekim 1921 - ö. 4 Eylül 2003Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Abdullad. 4 Aralık 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cengiz Abdullayevd. 7 Nisan 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEVZAT, Nevzat Gençd. 1899 - ö. 28.02.1985Doğum YılıGörüntüle
5HEMİD AĞAOĞLUd. 1899 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMS ALİd. 1899 - ö. 1994Doğum YılıGörüntüle
7Mecit Gafurid. 01 Ağustos 1880 - ö. 28 Ekim 1934Ölüm YılıGörüntüle
8Cenap Şahabettind. 2 Nisan 1871 - ö. 13 Şubat 1934Ölüm YılıGörüntüle
9BEKİR/BEKİRÎ, Bekird. 1871 - ö. 1934Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Ceyland. 25 Ekim 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, Germiyanlıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Elif Su Alkand. 27 Şubat 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Rıza Saraçoğlud. 1938 - ö. 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Raif Kırkuld. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mukay Elebayevd. 1906 - ö. 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZAL HALİL OĞLU CABBARLId. 1913 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AĞACAN, Ağacan Cabbar Oğlu Cabbarlıd. 1886 - ö. 1952Madde AdıGörüntüle