CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendi

(d. 1771-72/1185 - ö. ?/1202)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrahim Cehdî Efendi, Diyarbakır Müftürü Seyyit Kasım Efendi'nin Torunu Süleyman Efendi'nin oğludur. 1185/1771-72'de Diyarbakır'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra şiir ve inşada yetenekli olduğu için bazı vezirlerin özellikle Muş Sancağı emirlerinden Alaaddin Paşazadelerin divan efendiliği görevine getirildi. Torunlarından Diyarbakırlı Said Paşazade Süleyman Nazif Bey'in İbnülemin'e verdiği belgede 1223 /1808-09 ve Tezkire-i Amid'de 1204 senesi Regaib gecesinde (ebced ehsabıyla "regâib" kelimesi 1204 /1789-90 tarihini gösterir), Diyarbakır'da vefat etti. 

Ailesinden pekçok yetenekli şairin şiirleri vardır. 

Kaynakça

Ali Emiri (1328).Tezkire-i Şuara-yı Amid. İstanbul: Matbaa-ı Âmidî. 16.

Beysanoğlu, Şevket (1978). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Diyarbakır: Diyarbakır’ı Tanıtma Turizm Derneği Yay. 230.

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 3. bs. 197.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 170.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Hemîşe şîşe-i dil sevdigim meksûr dursun mu

Adû-yı bed-likâyı seyr idüp mesrûr dursun mu

Nigâh-ı iltifâtın yok dil-i mahzûna cevrin çok

Yine dersin ki vîrân olmasun ma'mûr dursun mu

Sana senden şikâyet eylerim sen gûş tutmazsın

Senin mülkünde şâhım zulm nâ-mahsûr dursun mu

Bana dersin ki lalim sırrını gönlünde pinhân et

Sınık billûr içinde bâde-i engûr dursun mu

Çıkardım genc-i dilden Cehdî zî-kıymet mücevherler

Yazıkdır böyle nazm-ı pâkler mestûr dursun mu

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 3. bs.197.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
2RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
3ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
4Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Doğum YılıGörüntüle
5RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
6ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
7Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995MeslekGörüntüle
8RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824MeslekGörüntüle
9ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
10Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Atılgan, Enverd. 13 Ocak 1931 - ö. 25 Ocak 1995Madde AdıGörüntüle
14RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle
15ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle