CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendi

(d. 1185/1771-72 - ö. 1202/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Cehdî Efendi, Diyarbakır Müftüsü Seyyit Kasım Efendi'nin torunu Süleyman Efendi'nin oğludur. 1185/1771-72'de Diyarbakır'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra şiir ve inşada yetenekli olduğu için bazı vezirlerin özellikle Muş Sancağı emirlerinden Alaaddin Paşazadelerin divan efendiliği görevine getirildi. Torunlarından Diyarbakırlı Said Paşazade Süleyman Nazif Bey'in İbnülemin'e verdiği belgede 1223 /1808-09 ve Tezkire-i Amid'de 1204 senesi Regaib gecesinde (ebced ehsabıyla "regâib" kelimesi 1204 /1789-90 tarihini gösterir), Diyarbakır'da vefat etti. 

Ailesinden pek çok yetenekli şairin şiirleri vardır. 

Kaynakça

Ali Emiri (1328).Tezkire-i Şuara-yı Amid. İstanbul: Matbaa-ı Âmidî. 16.

Beysanoğlu, Şevket (1978). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Diyarbakır: Diyarbakır’ı Tanıtma Turizm Derneği Yay. 230.

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 197.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 170.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hemîşe şîşe-i dil sevdigim meksûr dursun mu

Adû-yı bed-likâyı seyr idüp mesrûr dursun mu

 

Nigâh-ı iltifâtın yok dil-i mahzûna cevrin çok

Yine dersin ki vîrân olmasun ma'mûr dursun mu

 

Sana senden şikâyet eylerim sen gûş tutmazsın

Senin mülkünde şâhım zulm nâ-mahsûr dursun mu

 

Bana dersin ki lalim sırrını gönlünde pinhân et

Sınık billûr içinde bâde-i engûr dursun mu

 

Çıkardım genc-i dilden Cehdî zî-kıymet mücevherler

Yazıkdır böyle nazm-ı pâkler mestûr dursun mu

(İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.1. İstanbul: Dergâh Yay.197.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhamit Niyazi Çıkıntaşd. 1856 - ö. 11 Ocak 1934Doğum YeriGörüntüle
2ÂZİM, Şaşı-zâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
3NUSRETÎ, Nusret Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
4Abdülhamit Niyazi Çıkıntaşd. 1856 - ö. 11 Ocak 1934Doğum YılıGörüntüle
5ÂZİM, Şaşı-zâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
6NUSRETÎ, Nusret Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
7Abdülhamit Niyazi Çıkıntaşd. 1856 - ö. 11 Ocak 1934MeslekGörüntüle
8ÂZİM, Şaşı-zâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
9NUSRETÎ, Nusret Efendid. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
10Abdülhamit Niyazi Çıkıntaşd. 1856 - ö. 11 Ocak 1934Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂZİM, Şaşı-zâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NUSRETÎ, Nusret Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdülhamit Niyazi Çıkıntaşd. 1856 - ö. 11 Ocak 1934Madde AdıGörüntüle
14ÂZİM, Şaşı-zâde Osman Âzim Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
15NUSRETÎ, Nusret Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle