CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebi

(d. ?/? - ö. 1870/1287)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya'da doğdu. Şiirlerinde Celâlî mahlasını kullandı. Şeyh Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi'nin büyük oğludur. Babası Hemdem Çelebi Konya Mevlevîhânesi şeyhi olarak görev yaptığı sırada, Mısırlı İbrâhim Paşa'nın ordu ile Konya'ya gelmesi üzerine Afyonkarahisar yoluyla İstanbul'a firar etti. Bunun üzerine Celâleddîn Çelebi, İbrâhim Paşa tarafından Konya Mevlevihanesi şeyhliğine tayin edildi. Bir süre sonra pederi Konya'ya gelerek tekrar şeyhlik görevine başladı. Postnişinliği kabul ettiğinden dolayı oğluna çok gücendi. Hemdem Çelebi'nin vefatından sonra Konya Mevlevihanesi şeyhliğini Celâleddîn Çelebi'ye vermek istediler, ancak Celâleddîn Çelebi, "Pederimi hayatında incittim, öldükten sonra da incitemem." diyerek bu görevi kabul etmedi. Celâleddîn Çelebi 1287/1870 senesinde Konya'da vefat etti ve oraya defnedildi.

Şiirine örnek Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı adlı eserdedir.

Kaynakça

Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâkiyâ kalk ayaga bir iki mey nûş idelim

İçelim de gam-ı eyyâmı ferâmûş idelim

Mutribâ sen de biraz çeng ü rebâbı söylet

Gülşenin bülbülünü şevk ile hâmûş idelim

Pek suyı serd ise de ol kadi dil-cûyların

Hem suyunca giderek hüsnine ber-dûş idelim

Olur ebnâ-yı zamânın sühanı zü'l-vecheyn

Var mıdır doğru sühan söyle begim gûş idelim

Bakma âlâyiş-i ekvâna Celâlî sen de

Ref' olup sıfat-ı akl-ı bedi medhûş idelim

(Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya. 15.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Doğum YeriGörüntüle
2MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Doğum YılıGörüntüle
5MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Ölüm YılıGörüntüle
8MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963MeslekGörüntüle
11MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991MeslekGörüntüle
12MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910MeslekGörüntüle
13Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Madde AdıGörüntüle
17MANSUR, Eyüp İncid. 1907 - ö. 15.03.1991Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle