CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebi

(d. ?/? - ö. 1287/1870)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya'da doğdu. Şiirlerinde Celâlî mahlasını kullandı. Şeyh Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi'nin büyük oğludur. Babası Hemdem Çelebi Konya Mevlevîhânesi şeyhi olarak görev yaptığı sırada, Mısırlı İbrâhim Paşa'nın ordu ile Konya'ya gelmesi üzerine Afyonkarahisar yoluyla İstanbul'a firar etti. Bunun üzerine Celâleddîn Çelebi, İbrâhim Paşa tarafından Konya Mevlevihanesi şeyhliğine tayin edildi. Bir süre sonra pederi Konya'ya gelerek tekrar şeyhlik görevine başladı. Postnişinliği kabul ettiğinden dolayı oğluna çok gücendi. Hemdem Çelebi'nin vefatından sonra Konya Mevlevihanesi şeyhliğini Celâleddîn Çelebi'ye vermek istediler, ancak Celâleddîn Çelebi, "Pederimi hayatında incittim, öldükten sonra da incitemem." diyerek bu görevi kabul etmedi. Celâleddîn Çelebi 1287/1870 senesinde Konya'da vefat etti ve oraya defnedildi.

Şiirine örnek Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı adlı eserdedir.

Kaynakça

Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâkiyâ kalk ayaga bir iki mey nûş idelim

İçelim de gam-ı eyyâmı ferâmûş idelim

Mutribâ sen de biraz çeng ü rebâbı söylet

Gülşenin bülbülünü şevk ile hâmûş idelim

Pek suyı serd ise de ol kadi dil-cûyların

Hem suyunca giderek hüsnine ber-dûş idelim

Olur ebnâ-yı zamânın sühanı zü'l-vecheyn

Var mıdır doğru sühan söyle begim gûş idelim

Bakma âlâyiş-i ekvâna Celâlî sen de

Ref' olup sıfat-ı akl-ı bedi medhûş idelim

(Sa'deddîn Nüzhet, Mehmed Ferîd (1926). Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyâtı. Konya. 15.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
2MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?Doğum YeriGörüntüle
3Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?Doğum YılıGörüntüle
6Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?Ölüm YılıGörüntüle
9Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFİKd. 1870 - ö. 1914MeslekGörüntüle
11MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?MeslekGörüntüle
12Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
17MÜMİNEd. ? - ö. 1947/1952?Madde AdıGörüntüle
18Vural Kayad. 12 Mayıs 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle