Çelebi, Şeyh Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Çelebi olup Hüseyin Efendi adlı birinin oğludur. İyi bir eğitim gördü. Kınalızâde Hasan Çelebi, onun için bütün faziletleri ve erdemleri kendisinde toplamış bir zat olarak bahsetmektedir. Sinan Çelebi Efendi'nin oğlunun da içinde bulunduğu fazilet sahibi kimselerden dersler  alarak ilim sahasında kendini geliştirdi. Olgunlaştıkça babasına benzediğini ve ilimde tıpkı babası gibi yüksek mertebelere sahip olduğu kaydedilmektedir. Hasan Çelebi, şiirinden övgüyle bahsetmektedir.   

 

Kaynakça

Sungurhan Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738/,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014]

Yılmaz, Hulusi (2013). "Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmed Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış" . NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2: 121-130.

Yüser, Hür Mahmut (2013). "Sünbüliyye". İslam Ansiklopedisi. C.38. İstanbul: TDV Yay. 136-140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

   ‘İlm ü kemâl-i fazl iledür iftihârımız

  ‘Âlemde mansıb ile degül i’tibârımız

  Hâk oldum ise şimdi n’ola rûzgâr ola

 ‘Ayn-i ‘adûya gör neler ider gubârımız

 Mir’ât-ı kalbi gerçi şikest eyledi felek

  Hayr itmez anların ana da inkisârımız

  Mihnetler ile kârımızı zâri eyledi

  Çokdur sitâre ile bizim kârzârımız

  Girdâb-ı gamda keştî-i dil kala mı Hasan

  Bir gün muvâfık olmaya mı rûzgârımız

 Sungurhan Eyduran, Aysun (2009).  Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). kulturturizm.gov.tr /Eklenti/10738/, tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014]


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Doğum YeriGörüntüle
3Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Doğum YeriGörüntüle
4SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Doğum YılıGörüntüle
6Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Doğum YılıGörüntüle
7SABÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Ölüm YılıGörüntüle
9Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Ölüm YılıGörüntüle
10SABÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957MeslekGörüntüle
12Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014MeslekGörüntüle
13SABÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TAHSİN, Tahsin Efendid. 1878 - ö. 1957Madde AdıGörüntüle
18Erdoğan, Bekir Sıtkıd. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Madde AdıGörüntüle