Çelebi, Şeyh Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Çelebi olup Hüseyin Efendi adlı birinin oğludur. İyi bir eğitim gördü. Kınalızâde Hasan Çelebi, onun için bütün faziletleri ve erdemleri kendisinde toplamış bir zat olarak bahsetmektedir. Sinan Çelebi Efendi'nin oğlunun da içinde bulunduğu fazilet sahibi kimselerden dersler  alarak ilim sahasında kendini geliştirdi. Olgunlaştıkça babasına benzediğini ve ilimde tıpkı babası gibi yüksek mertebelere sahip olduğu kaydedilmektedir. Hasan Çelebi, şiirinden övgüyle bahsetmektedir.   

 

Kaynakça

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.)(2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738/,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014]

Yılmaz, Hulusi (2013). "Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmed Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış" . NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2): 121-130.

Yüser, Hür Mahmut (2013). "Sünbüliyye". İslam Ansiklopedisi. C.38. İstanbul: TDV Yay. 136-140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

   ‘İlm ü kemâl-i fazl iledür iftihârımız

  ‘Âlemde mansıb ile degül i’tibârımız

  Hâk oldum ise şimdi n’ola rûzgâr ola

 ‘Ayn-i ‘adûya gör neler ider gubârımız

 Mir’ât-ı kalbi gerçi şikest eyledi felek

  Hayr itmez anların ana da inkisârımız

  Mihnetler ile kârımızı zâri eyledi

  Çokdur sitâre ile bizim kârzârımız

  Girdâb-ı gamda keştî-i dil kala mı Hasan

  Bir gün muvâfık olmaya mı rûzgârımız

 (Sungurhan Eyduran, Aysun (2009).  Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). kulturturizm.gov.tr /Eklenti/10738/, tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014].)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Doğum YeriGörüntüle
3VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Doğum YeriGörüntüle
4DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Doğum YılıGörüntüle
6VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Doğum YılıGörüntüle
7DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Ölüm YılıGörüntüle
9VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Ölüm YılıGörüntüle
10DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901MeslekGörüntüle
11CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611MeslekGörüntüle
12VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312MeslekGörüntüle
13DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
17CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Madde AdıGörüntüle
18VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Madde AdıGörüntüle