CELÎLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirnelidir. Yorgancı (penbe-dûz)dır. Sultân I. Selîm zamanında vefat etmiştir. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair bir bilgi yoktur. Latîfî (2000: 214), Celîlînin şiirlerini güzel ve yakıcı bulmaktadır. Manzumelerinin âşıkane olduğuna değinen Kınalı-zâde Hasan Çelebi (Kutluk 1989: 259) ise "Celîlî, şiirlerini kelâm kundurasının belagat ipiyle sağlam bir şekilde diktiği için bunlar yıllar geçse bile yırtılıp parçalanmayacak niteliktedir" demek suretiyle şairin yazdıklarını beğendiğini ifade etmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Hîbrî, Abdurrahman (1996). Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Nuruosmaniye Kütüphanesi. No: 3724. vr. 48.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 09.01.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âh kim gurbetde kaldum bir nigâr egler beni

Çokdan eylerdüm sefer ol şîve-kâr egler beni

İtlerümle hem-dem ol gitme kapumdan dir bana

Bunca yıldur dostlar ol i’tibâr egler beni

Düşeli dil zevrakı girdâb-ı aşkun bahrına

Ha bugün yarın diyü bu rûzgâr egler beni

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 214.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YeriGörüntüle
2MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
4TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YılıGörüntüle
5MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
7TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Ölüm YılıGörüntüle
8MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
10TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87MeslekGörüntüle
11MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33MeslekGörüntüle
12İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600MeslekGörüntüle
13TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Madde AdıGörüntüle
17MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
18İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle